ANKIETA SATYSFAKCJI KLIENTA

Szanowni Klienci

W celu zapewnienia odpowiednich standardów obsługi zwracamy się z prośbą o wypełnienie niniejszej ankiety, która pozwoli nam poznać Państwa opinie na temat współpracy z naszą firmą i podjąć działania służące lepszemu spełnianiu oczekiwań naszych Odbiorców. Dzięki Państwa odpowiedziom i sugestiom chcielibyśmy obrać właściwy kierunek rozwoju firmy, również w sferze obsługi naszych Klientów.

Z jakich usług świadczonych przez Ciepłownię Rydułtowy Sp. z o.o. korzystają / korzystali Państwo?

Prosimy zaznaczyć rodzaj / rodzaje usług
Jak oceniają Państwo usługi świadczone przez Ciepłownię Rydułtowy Sp. z o.o. w zakresie dostarczania ciepła sieciowego?

Prosimy wyrazić opinię na temat poniższych kryteriów zaznaczając właściwą ocenę

Pewność i niezawodność dostaw ciepła z sieci ciepłowniczej


Poziom dotrzymywania parametrów grzewczych


Szybkość reakcji na zgłaszane usterki i awarie


Kompetencje pracowników Ciepłowni Rydułtowy Sp. z o.o.


Kompletność udzielanych informacji


Zrozumiałość zapisów na fakturze


Cena ciepła w porównaniu z cenami innych nośnikami energii


Jak oceniają Państwo usługi świadczone przez Ciepłownię Rydułtowy Sp. z o.o. w zakresie zaopatrzenia w wodę do picia?

Prosimy wyrazić opinię na temat poniższych kryteriów zaznaczając właściwą ocenę

Poziom dotrzymywania parametrów jakościowych wody


Szybkość reakcji na zgłaszane usterki i awarie


Kompetencje pracowników Ciepłowni Rydułtowy Sp. z o.o.


Kompletność udzielanych informacji


Zrozumiałość zapisów na fakturze


Jak oceniają Państwo usługi świadczone przez Ciepłownię Rydułtowy Sp. z o.o.?

Prosimy wyrazić opinię na temat poniższych kryteriów zaznaczając właściwą ocenę

Kompetencje pracowników Ciepłowni Rydułtowy Sp. z o.o.


Kompletność udzielanych informacji


Czy są Państwo zadowoleni z usług świadczonych przez Ciepłownię Rydułtowy Sp. z o.o.

Prosimy wyrazić opinię zaznaczając właściwą odpowiedźCzy oczekują Państwo zmian w zakresie obsługi klientów? W jakiej formie?

Prosimy podać propozycję

Do której z poniższych grup Klientów Państwo należycie?

Proszę zaznaczyć właściwy kwadrat


Ankieta jest anonimowa, natomiast wśród tych z Państwa, którzy zdecydują się na podanie swoich danych, rozlosowane zostaną upominki firmowe.
Prosimy podać dane umożliwiające kontakt: