24-05-2018

Informujemy, że w trybie art. 24 f ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 328 z  późniejszymi zmianami), na podstawie Decyzji Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie nr GL.RET.070.7.115.2018.EK z dnia 26 kwietnia 2018 r., z dniem 29 maja 2018 r. zostanie wprowadzona nowa taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę. Ceny i stawki opłat, które obowiązywać będą od 29 maja 2018 r. do 28 maja 2021 r. zostały podane w zakładce Ceny.


Nasi partnerzy

Skontaktuj się z nami

Siedziba spólki

 

Kogen sp. z o.o.

Konstal Sp. z o.o.

Biuro obsługi klienta

Formularz kontaktowy

Telefony

 

ul. Plebiscytowa 50

44 - 280 Rydultowy

 

Tel.: 32 457 66 11

Fax: 32 457 66 33

E-mail: office@ryd.com.pl

 

Polityka prywatności. Copyrights by Ciepłownia Rydułtowy © 2018
projekt i realizacja: ARTENIKA.IT