17-07-2018 Sprawozdanie z badań wody
Poniżej przedstawiamy kopię z wyników badań fizycznych i chemicznych oraz mikrobiologicznych wody wodociągowej przeznaczonej do spożycia przez ludzi, realizowanych w ramach kontroli jakości.

więcej ›08-06-2018 Informacja w zakresie danych osobowych
Bezpieczeństwo danych osobowych naszych Klientów jest dla nas priorytetem. Zgodnie z obowiązkiem informacyjnym wynikającym z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, poniżej przedstawiamy Państwu niezbędne informacje w tym zakresie: Administratorem danych osobowych jest Ciepłownia Rydułtowy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rydułtowach (44-280) przy ulicy Adama Mickiewicza 21, tel. 32 457 66 11, 32 457 66 22,  email: office@ryd.com.pl Dane osobowe wykorzystujemy w celach: zawarcia i wykonywania łączącej nas umowy; wykonywania ciążących na nas obowiązków prawnych; wykrywania nadużyć i zapobiegania im; ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń; marketingu, w tym promocji produktu lub usług; tworzenia zestawień, analiz i statystyk - na nasze potrzeby wewnętrzne; wsparcia obsługi klienta. Do przygotowania warunków technicznych lub umowy, korzystamy z formularzy pozyskiwania danych  zamieszczonych na stronie internetowej. Odbiorcami danych osobowych są upoważnieni pracownicy Ciepłowni Rydułtowy  Sp. z o.o. którzy przetwarzają je zgodnie z zakresem swoich obowiązków  i upoważnieniami nadanymi przez administratora danych osobowych. Dane osobowe mogą być powierzone lub udostępnione podmiotom przetwarzającym: podmiotom i organom, którym Ciepłownia Rydułtowy Sp. z o.o. jest zobowiązana lub upoważniona udostępnić dane osobowe na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa  (sąd, policja); podmiotom przetwarzającym dane w naszym imieniu – uczestniczącym w wykonywaniu czynności przetwarzania na podstawie umów powierzenia lub udostępnienia danych osobowych; innym administratorom danych przetwarzającym dane we własnym imieniu (instytucje kurierskie, nabywające wierzytelności lub uprawnione do otrzymywania danych na podstawie prawa energetycznego lub ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę). Jeśli skorzystają Państwo z ankiet lub formularzy kontaktowych na stronie internetowej, to wejdziemy w posiadanie informacji o danych kontaktowych (adres mailowy, nr telefonu); dane te będziemy przetwarzać  np.  w celu  reakcji na zgłoszenie, zbierania opinii. Nie przekazujemy danych osobowych poza kraje Europejskiego Obszaru Gospodarczego ani nie udostępniamy ich żadnym organizacjom międzynarodowym.     Nie profilujemy danych osobowych ani nie stosujemy zautomatyzowanych systemów do badania preferencji naszych klientów. Mogą Państwo złożyć do nas wniosek (dotyczący danych osobowych) o: sprostowanie (poprawienie) danych; usunięcie danych przetwarzanych bezpodstawnie; ograniczenie przetwarzania; dostęp do danych (o informację o przetwarzanych przez nas danych oraz o kopię danych); przeniesienie danych do innego administratora danych lub państwa (w zakresie określonym w art. 20 RODO). Niezależnie od praw wymienionych wyżej mogą Państwo w dowolnym momencie: wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych (po przyjęciu wniosku w tej sprawie jesteśmy zobowiązani do zaprzestania przetwarzania danych osobowych objętych sprzeciwem, chyba, że wykażemy, że istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania danych, które według prawa uznaje się za nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności  lub podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń); wycofać udzieloną nam zgodę  na przetwarzanie danych (nie będzie to wpływać na zgodność z prawem wykorzystywania Państwa danych przed cofnięciem takiej zgody); wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych, jeśli uważają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa.

więcej ›01-06-2018 Bonifikata dla ceny za dostarczaną wodę
 W związku z wprowadzeniem z dniem 29 maja 2018 r. nowej taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę

więcej ›21-05-2018 Zmiana taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę
 Informujemy, że od 29 maja 2018 r. obowiązywać będzie nowa taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę

więcej ›02-03-2018 „Lekcje ciepła” w Publicznym Przedszkolu nr 3 w Rydułtowach
W ramach zajęć prowadzonych w Publicznym Przedszkolu nr 3 w Rydułtowach dzieci przyswajają wiedzę i poznają dobre praktyki w zakresie dbania o środowisko naturalne

więcej ›01-02-2018 Zaproszenie na spotkanie informacyjne
Serdecznie zapraszamy na spotkanie informacyjne w sprawie przyłączenia do sieci ciepłowniczej

więcej ›15-12-2017 Zmiana taryfy dla ciepła
Zawiadamiamy, że od 1 stycznia 2018 r. ulegają zmianie ceny i stawki opłat za ciepło

więcej ›22-11-2017 "Lekcje ciepła" w rydułtowskich szkołach
 „Lekcje ciepła” to ogólnopolska akcja edukacyjna

więcej ›21-09-2017 Zatrudnimy pracowników!
Informujemy o rozpoczętym procesie rekrutacyjnym na stanowiska: elektromonter zakładowy i operator urządzeń energetycznych. Szczegóły zamieszczono w zakładce Praca

więcej ›24-08-2017 Ciepło systemowe w Rydułtowach
Miło nam poinformować, że w czerwcu br. Ciepłownia Rydułtowy Sp. z o.o. dołączyła do grona firm ciepłowniczych spełniających najwyższe standardy w branży

więcej ›


Strona:  1  |  2  |  3  |  4 

Nasi partnerzy

Skontaktuj się z nami

Siedziba spólki

 

Kogen sp. z o.o.

Konstal Sp. z o.o.

Biuro obsługi klienta

Formularz kontaktowy

Telefony

 

ul. Plebiscytowa 50

44 - 280 Rydultowy

 

Tel.: 32 457 66 11

Fax: 32 457 66 33

E-mail: office@ryd.com.pl

 

Polityka prywatności. Copyrights by Ciepłownia Rydułtowy © 2018
projekt i realizacja: ARTENIKA.IT