AUDYTY ENERGETYCZNE

 

  • Chcesz si dowiedzie jak najskuteczniej ograniczy zu篡cie ciep豉 w Twoim budynku?
  • Chcesz pozna, co trzeba zrobi, aby koszty ogrzewania Twojego domu by造 znacznie ni窺ze?
 
Straty ciep豉 w budynku jednorodzinnym, wolnostoj帷ym.

 

Ciep這wnia Rydu速owy Sp. z o.o. udziela porad na temat gospodarki energetycznej gospodarstw domowych.

Zu篡cie ciep豉 mo瞠 by ni窺ze. Wi捫e si ze stanem technicznym budynków mieszkalnych w zakresie izolacji termicznej. Wiele budynków, które zaopatruj si w ciep這 z sieci, zbudowanych przed 1975 rokiem, powsta這 w technologii, gdzie termoizolacji nie 陰czono ze standardem energetycznym. Znaczne obni瞠nie zapotrzebowania na ciep這 takich budynków wi捫e si z termorenowacj, dotycz帷 zw豉szcza 軼ian zewn皻rznych, okien i stropodachów. Jednak renowacja jest kosztowna i w豉軼icieli cz瘰to nie sta by ponie嗆 samodzielnie ten wydatek. Propozycj prze豉mania impasu sta豉 si obowi您uj帷a od stycznia 1999 r. "Ustawa o wspieraniu przedsi瞝zi耩 termomodernizacyjnych", która ma za zadanie wspomóc inwestora w tej sytuacji. Traktuje ona o inwestycjach termomodernizacyjnych, audycie energetycznym oraz warunkach korzystania z premii a tak瞠 o tworzeniu Funduszu Termomodernizacji i dysponowaniu jego 鈔odkami. Gównym efektem dzia豉nia Ustawy jest mo磧iwo嗆 korzystania z premii termomodernizacyjnej wynosz帷ej 25% uzyskanego kredytu. To pierwszy krok. Nast瘼ne le膨 po stronie w豉軼iciela, który mo瞠 zorientowa si, czy przedsi瞝zi璚ie termomodernizacyjne mu si op豉ci. Która inwestycja zwróci mu si najszybciej, która jest najwa積iejsza w jego przypadku, która zaowocuje najwi瘯szym efektem energetycznym na pocz徠ek. To rozeznanie daje audyt energetyczny. Ciep這wnia udziela porad, które poprzedzaj audyty energetyczne. Zaprasza do skorzystania z audytu, czyli ze zgromadzenia jak najwi璚ej informacji i 鈔odków dowodowych na to, jaka droga jest najkorzystniejsza dla ograniczenia zu篡cia ciep豉, a w efekcie tego, jaka droga wiedzie do ni窺zej ceny za komfort ciep豉.

Ciep這wnia pomaga w pierwszych poczynaniach zmierzaj帷ych do zmniejszenia kosztów ogrzewania, udzielaj帷 porad na temat gospodarki energetycznej.

 

  • Dokonuje wst瘼nej analizy aktualnego stanu budynku, innymi s這wy zbiera informacje o danych technicznych budynku, okre郵a koszty ogrzewania w warunkach 鈔ednich, porównuje je z wydatkami jakie ponosi w豉軼iciel, przegl康a sprawno嗆 systemu ogrzewania, która zale篡 od tego, jakie jest 廝ód這 ciep豉, czy jest efektywnie wykorzystywane, gdzie s umieszczone grzejniki, jak s wielkie, w jaki sposób reguluje si system grzewczy, gdzie powstaj straty przy przesyle ciep豉.

 

Kolejne kroki w audycie energetycznym wymagaj ju zlecenia przez klienta prac szczegó這wych. Wówczas ciep這wnia:

 

  • Wykonuje na zlecenie zdecydowanym na skonkretyzowanie i szczegó這wy bilans zysków i strat dok豉dne obliczenia zu篡cia energii, optymalne dla domostwa o konkretnych parametrach, na podstawie projektu, obmiarów, bada, ustalania orientacji efektu szklarniowego, innych dodatkowych 廝óde ciep豉 takich jak kuchenka gazowa, elektryczna itp. W ten sposób otrzymuje informacj o w豉軼iwo軼iach termoizolacyjnych 軼ian, stropodachu, pod這gi na gruncie, okien i drzwi zewn皻rznych, rodzaju i stanu technicznego systemu wentylacji
  • Analizuje mo磧iwe usprawnienia, a tak瞠 oblicza oszcz璠no軼i, jakie wynikaj z ich wprowadzenia. Dzi瘯i tym obliczeniom okre郵a nie tylko koszty, ale i zyski, jakie przynios usprawnienia energetyczne. Innymi s這wy uwzgl璠nia 篡czenia inwestora, któremu mo瞠 zale瞠 albo na najwy窺zej rentowno軼i, albo na najkrótszym okresie zwrotu. (patrz: rys.)
  • Okre郵a najkorzystniejsz kolejno嗆 inwestycji, po ustaleniu, które z dzia豉 s op豉calne. Trzeba tutaj powiedzie, 瞠 ten etap audytu jest niezwykle wa積y, poniewa 陰czenie kolejnych dzia豉 zapewnia osi庵anie celu. Audyt mo瞠 zapobiec dzia豉niom "nie w por" tak, by np. ograniczenie strat energii przez przegrody, czyli ocieplenie 軼ian nie prowadzi這 tylko do podwy窺zenia temperatury w pomieszczeniu i do usuwania nadmiaru ciep豉 przez otwieranie okien. Inwestor musi wiedzie, 瞠 ten ogromny wydatek mo瞠 nie przynie嗆 spodziewanych efektów, je郵i nie zapewni np. regulacji dostarczanej ilo軼i ciep豉.
    Audyt energetyczny, czyli "garnitur na miar" dla Twojego domu.
    Uszyj go u dobrego krawca.

 

Nasi partnerzy

Skontaktuj si z nami

Siedziba spólki

 

Kogen sp. z o.o.

Konstal Sp. z o.o.

Biuro obs逝gi klienta

Formularz kontaktowy

Telefony

 

ul. Plebiscytowa 50

44 - 280 Rydultowy

 

Tel.: 32 457 66 11

Fax: 32 457 66 33

E-mail: office@ryd.com.pl

 

Polityka prywatno軼i. Copyrights by Ciep這wnia Rydu速owy © 2018
projekt i realizacja: ARTENIKA.IT