Dajemy komfort ciep豉

Gównym przedmiotem dzia豉lno軼i firmy jest wytwarzanie, przesy豉nie i dystrybucja ciep豉. Zaopatrujemy w ciep這 obiekty przemys這we i komunalne w tym budynki mieszkaniowe wielorodzinne i indywidualne a tak瞠 budynki u篡teczno軼i publicznej znajduj帷e si w zasi璕u sieci ciep這wniczej...

 

Dajemy zdrow wod

Dla potrzeb w豉snych i miasta uzdatniamy wod pitn. Wykorzystujemy wod pompowan z wyselekcjonowanych pok豉dów g喚binowej kopalni w璕la kamiennego, a nast瘼nie uzdatniamy j, dezynfekujemy dwutlenkiem chloru i dostarczamy naszym odbiorcom w ilo軼i do 3000 m3/dob...

 

Dajemy co jeszcze

Poza gównymi obszarami dzia豉nia firmy, jakimi s produkcja i dystrybucja energii cieplnej i wody do spo篡cia, 鈍iadczymy kompleksowe us逝gi w zakresie projektowania, wykonawstwa i monta簑 sieci i instalacji cieplnych i wodnych oraz inne us逝gi zwi您ane z dostarczaniem komfortu ciep豉, wentylacj...

Kot這wnia Ciep這wni Rydu速owy Sp. z o.o., czyli jej serce, znajduje si w obr瑿ie terenu u篡tkowanego przez Kopalni W璕la Kamiennego "Rydu速owy - Anna".
W pocz徠kowym okresie istnienia Kopalni przy ka盥ym szybie budowano indywidualne kot這wnie parowe, wykorzystywane do nap璠zania parowych urz康ze kopalnianych. W rejonie dzisiejszej kot這wni dzia豉造 kot這wnie przy szybie Leon I - kot這wnia zbudowana w XIX wieku, a nast瘼nie przy szybie Leon II - kot這wnia powsta豉 w 1927r. Istniej帷e wtedy kot這wnie wykorzystywano przede wszystkim dla celów przemys這wych (wytwarzanie pary technologicznej). Pó幡iej zacz皻o je modernizowa i wykorzystywa do celów ogrzewczych. Obecnie, wykorzystywana przez Ciep這wni Rydu速owy Sp. z o.o. kot這wnia, zosta豉 zbudowana na pocz徠ku lat 80-tych ubieg貫go stulecia i z pe軟, projektowan ówcze郾ie moc, pracuje od 1984r. Pocz徠kowy okres istnienia kot這wni wi您a si gównie z zaspakajaniem potrzeb Kopalni, nast瘼nie pobliskich osiedli mieszkaniowych, a w ko鎍u sieci ciep這wniczej. Rozbudowa kot這wni pozwoli豉 na zasilenie w ciep這 sieciowe znacznej cz窷ci miasta Rydu速owy. Rekompensuj帷 mieszka鎍om Miasta uci捫liwo軼i swojego funkcjonowania, Kopalnia od wielu dziesi徠ków lat zajmowa豉 si tak瞠 dostarczaniem wody do picia poprzez sukcesywnie rozwijan sie wodoci庵ow i pozyskiwanie do tego celu wód do這wych.

 

 

Od ko鎍a 1993r. funkcje te przej窸a od Kopalni Ciep這wnia Rydu速owy Sp. z o.o., która dzi瘯i znacz帷ym modernizacjom kot這wni, urz康ze do przetwarzania i przesy豉nia ciep豉 oraz urz康ze do uzdatniania i przesy豉nia wody do picia, sta豉 si najwi瘯szym i jedynym dostawc ciep豉 sieciowego oraz znacz帷ym dostawc dobrej i bezpiecznej wody dla mieszka鎍ów Miasta, placówek u篡teczno軼i publicznej, Kopalni i innych zak豉dów pracy w Mie軼ie.

 

W 2011 roku rozpocz皻o w Ciep這wni Rydu速owy Sp. z o.o. dzia豉nia organizacyjno - prawne i maj徠kowe, zwi您ane z przekszta販eniem przedsi瑿iorstwa w grup spó貫k powi您anych kapita這wo. Polega造 one na wyodr瑿nieniu jednostek produkcyjnych z maj徠ku Ciep這wni Rydu速owy Sp. z o.o. i utworzeniu z nich samodzielnych spó貫k prawa handlowego.  Jako pierwszy w formie spó趾i z ograniczon odpowiedzialno軼i wydzielony zosta zespó mechaniczny Konstal i przekszta販ony w Konstal Sp. z o.o. zajmuj帷 si produkcj konstrukcji stalowych. W 郵ad za nim powo豉no Kogen sp. z o.o.  Obie spó趾i s naszymi partnerami i w obu Ciep這wnia Rydu速owy Sp. z o.o. ma swoje udzia造. 

 

Ciep這wnia Rydu速owy Sp. z o.o. stara si by dobrym partnerem dla lokalnego samorz康u i mieszka鎍ów regionu, w którym funkcjonuje, dlatego partneruje licznym lokalnym przedsi瞝zi璚iom, zaznacza swój udzia w 篡ciu spo貫czno - kulturalnym regionu oraz wspiera i wspó速worzy inicjatywy zmierzaj帷e do poprawy ochrony 鈔odowiska naturalnego.

 

Spó趾a uczestniczy w pracach ogólnopolskich organizacji zwi您anych z ciep這wnictwem. Miedzy innymi jeste鄉y cz這nkiem Izby Gospodarczej Ciep這wnictwo Polskie oraz Zwi您ku Pracodawców Ciep這wnictwa. Aktywnie wspó逍racujemy tak瞠 z Izb Przemys這wo - Handlow Rybnickiego Okr璕u Przemys這wego.

 

Zapraszamy do  obejrzenia archiwalnego filmiku z 1941 roku  "Charlotte - GRUBE" (廝ód這: serwis YouTube), pokazuj帷ego fragment historii Kopalni, z której wywodzi si nasza firma i która jest naszym partnerem gospodarczym. 

 

 


Nasi partnerzy

Skontaktuj si z nami

Siedziba spólki

 

Kogen sp. z o.o.

Konstal Sp. z o.o.

Biuro obs逝gi klienta

Formularz kontaktowy

Telefony

 

ul. Plebiscytowa 50

44 - 280 Rydultowy

 

Tel.: 32 457 66 11

Fax: 32 457 66 33

E-mail: office@ryd.com.pl

 

Polityka prywatno軼i. Copyrights by Ciep這wnia Rydu速owy © 2018
projekt i realizacja: ARTENIKA.IT