Sprawozdanie z badań wody

Przedstawiamy wyniki badań fizyczny i chemicznych oraz mikrobiologicznych wody wodociągowej przeznaczonej do spożycia przez ludzi, realizowanych w ramach kontroli jakości. Badania zostały wykonane przez Powiatową Stację Sanitarno – Epidemiologiczną w Rybniku.

Wyniki badań wody