Zmiana taryfy dla ciepła

Zawiadamiamy, że od 1 grudnia 2018 r. ulegają zmianie ceny i stawki opłat za ciepło. Ceny i stawki opłat za ciepło zawarte są w taryfie dla ciepła Ciepłowni Rydułtowy Sp. z o.o. zatwierdzonej decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OKA.4210.20(12).2018.184.XVII.KT z dnia 13 listopada 2018 r., opublikowanej w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z dnia 15 listopada 2018 r. poz. 7185. Taryfowe ceny i stawki opłat za ciepło, które obowiązywać będą od 1 grudnia 2018 r., podane zostały w zakładce Obsługa Klienta/Taryfa dla ciepła.