Informacja o prowadzonym naborze na stanowisko: elektromonter zakładowy

 

Zatrudnimy pracownika na stanowisko: elektromonter zakładowy
Miejsce pracy: Ciepłownia Rydułtowy Sp. z o.o. w Rydułtowach
Wymiar etatu: pełny lub niepełny wymiar czasu pracy
Liczba wakatów: 2
Rodzaj pracy: praca stała na umowę o pracę

Opis zadań na stanowisku:
• obsługa/montaż instalacji i sieci elektrycznych zgodnie z dokumentacją techniczną
• instalowanie i uruchamianie maszyn i urządzeń elektrycznych
• przeglądy, konserwacja oraz naprawa maszyn, urządzeń elektrycznych i linii kablowych
• obsługa oraz naprawy układów automatyki
• wykonywanie prób po montażu i naprawie instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych oraz dokonywanie oceny ich stanu technicznego.

Kwalifikacje:
• wykształcenie zasadnicze zawodowe, średnie zawodowe (elektryczne)
• świadectwo kwalifikacyjne na stanowisku eksploatacji E grupa 1 (elektryczne)
• uprawnienia do pracy na napięciu wyższym od 1 kV będą dodatkowym atutem
• zorientowanie na jakość i pracę w zespole
• prawo jazdy kategorii B (niekonieczne).

Oferujemy:
• pracę w firmie nowoczesnej, dbającej o standardy i wysoką jakość usług
• wynagrodzenie uzależnione od poziomu kompetencji.
• możliwości rozwoju zawodowego poprzez szkolenia
• zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
• pakiety ubezpieczeniowe i pracowniczy program emerytalny.

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie w terminie do 01 lutego 2019 roku:
• CV zawierającego co najmniej: imię i nazwisko, dane kontaktowe, datę urodzenia, imiona rodziców
• kopii dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe
• kopii dokumentów potwierdzających przebieg dotychczasowego zatrudnienia

e-mail: kwanglorz@ryd.com.pl
na adres: Ciepłownia Rydułtowy Sp. z o.o. ul. Plebiscytowa 50, 44 – 280 Rydułtowy.

Prosimy o zamieszczenie w aplikacji klauzuli:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).”

Na rozmowy kwalifikacyjne zapraszamy wybrane osoby.

Część informacyjną w zakresie przetwarzania danych osobowych zawiera obowiązująca w Ciepłowni Rydułtowy Sp. z o.o. „Polityka postępowania z danymi osobowymi w procesie rekrutacji”.