Spotkanie 27 lutego 2019 r. w sprawie możliwości przyłączenia do sieci ciepłowniczej

27 lutego 2019 r. w Rydułtowskim Centrum Kultury „Feniks” odbyło się spotkanie w sprawie możliwości przyłączenia budynków do sieci ciepłowniczej w rejonie ulic: Strzelców Bytomskich, Karola Miarki, Gen. Józefa Bema (od skrzyżowania z ul. Strzelców Bytomskich do skrzyżowania z ul. Gajową), Andrzeja Struga oraz Gajowej (od skrzyżowania z ul. Bema do skrzyżowania z ul. Andrzeja Struga).

Spotkanie zorganizowane z inicjatywy Ciepłowni Rydułtowy Sp. z o.o. było efektem zrealizowanej w ubiegłym roku inwestycji rozbudowy sieci ciepłowniczej wzdłuż ul. Strzelców Bytomskich, Karola Miarki i Gen. Józefa Bema, w związku z przyłączeniem do systemu ciepłowniczego obiektu rydułtowskiej hali sportowej (ROSIR). Wybudowany kilometrowy odcinek sieci został zaprojektowany z uwzględnieniem zapasu mocy cieplnej pozwalającej  zasilić w ciepło systemowe budynki zlokalizowane w sąsiedztwie ciepłociągu.

Przedstawiona podczas spotkania przez reprezentantów Ciepłowni Rydułtowy Sp. z o.o. prezentacja zawierała szereg informacji na temat zasięgu sieci ciepłowniczej w mieście, możliwości przyłączenia budynków do sieci, ze szczególnych uwzględnieniem dostępności ciepła systemowego w rejonie nowo wybudowanej sieci oraz możliwości całorocznego (a nie tylko w tzw. sezonie grzewczym) korzystania z komfortu ciepła, zarówno do ogrzewania, jak i na cele przygotowania ciepłej wody użytkowej. Podczas spotkania przedstawione zostały również informacje na temat obowiązujących cen i stawek opłat za ciepło oraz za przyłączenie do sieci, a także kalkulacje kosztów ogrzewania przykładowych budynków jednorodzinnych.

Zobacz: Prezentacja ze spotkania 27.02.2019 r. w RCK „Feniks”

Dziękujemy Mieszkańcom miasta za liczny udział w spotkaniu oraz szczegółowe pytania kierowane do pracowników Ciepłowni. Cieszymy się, że dostarczane przez nas ciepło systemowe postrzegane jest jako ekologiczne, wygodne, bezpieczne i bezobsługowe źródło ciepła, dostępne już teraz również w tej części miasta. W 2019 r. do nowo wybudowanego odcinka sieci zostaną przyłączone pierwsze domy jednorodzinne. Zachęcamy kolejnych mieszkańców do składania wniosków o określenie warunków przyłączenia. Zebrane podczas spotkania informacje zwrotne oraz złożone wnioski posłużą do dalszych analiz i planowania ewentualnej rozbudowy sieci w tym rejonie.