Bonifikata dla ceny za dostarczaną wodę

W związku z wprowadzeniem z dniem 29 maja 2018 r. nowej taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę (taryfa zatwierdzona Decyzją Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie nr  GL.RET.070.7.115.2018.EK z dnia 26 kwietnia 2018 r.) informujemy, że stosownie do Uchwały Zarządu Ciepłowni Rydułtowy Sp. z o.o., od 29 maja 2018 r.  do rozliczeń z Odbiorcami wody stosuje się bonifikatę w wysokości 5% dla ceny za dostarczaną wodę określonej w w/w taryfie. Cena wody w okresie od 29 maja 2018 r. do 28 maja 2019 r. wynosi zatem 5,17 zł + VAT (tj. 5,58 zł brutto) za m3. Z kolei w okresie od 29 maja 2019 r. do 28 maja 2020 r., stosownie do Uchwały Zarządu Ciepłowni Rydułtowy Sp. z o.o., do rozliczeń z odbiorcami wody stosuje się bonifikatę w wysokości 6,32% dla ceny za dostarczaną wodę określonej w w/w taryfie. W tym okresie cena wody, z uwzględnieniem bonifikaty, wynosi 5,19 zł + VAT (tj. 5,61 zł brutto) za m3.