Informacja o prowadzonym naborze na stanowisko: księgowa/księgowy

 

Dołącz do naszego zespołu!

Zatrudnimy absolwenta szkoły na stanowisko księgowa/księgowy w Zespole Finansowym.

Czego wymagamy:

 • wykształcenia co najmniej średniego (finansowo-księgowego, ekonomicznego)
 • umiejętności obsługi komputera (Word, podstawy Excela)
 • podstawowej wiedzy o biurowości i rachunkowości
 • chęci i umiejętności przyswajania wiedzy.

Co oferujemy:

 • proces adaptacyjny polegający na zapoznaniu z informacjami o misji, strategii, normach
  i wartościach Ciepłowni Rydułtowy Sp. z o.o. oraz polegający na wdrożeniu nowozatrudnionego do pracy w zintegrowanym systemie informacyjnym
 • umowę o pracę na czas próbny, w pełnym wymiarze czasu pracy (tzn. od poniedziałku do piątku, w godzinach 6.30 do 14.30 lub 7.00 – 15.00), z możliwością jej przedłużenia
 • możliwości rozwoju i zdobywania doświadczenia zawodowego poprzez szkolenia i mentoring
 • oprócz wynagrodzenia pakiety ubezpieczeniowe i socjalne
 • program emerytalny (po roku pracy).

 

Osoby zainteresowane prosimy o składanie podań stosownie do zapisów art. 221 kodeksu pracy:
w terminie do 24 maja 2019r.
na adres: Ciepłownia Rydułtowy Sp. z o.o. ul. Plebiscytowa 50, 44-280 Rydułtowy
lub e-mail: kwanglorz@ryd.com.pl

 1. Część informacyjną w zakresie przetwarzania danych osobowych zawiera obowiązująca w Ciepłowni Rydułtowy Sp. z o.o.  Polityka postępowania z danymi osobowymi w procesie rekrutacji
 1. Zamieszczenie w podaniu przez osobę ubiegającą się o zatrudnienie danych osobowych, które wykraczają poza zakres określony w kodeksie pracy (chodzi o dane takie jak: zdjęcie, zainteresowania, numer telefonu, adres mailowy, inne, które kandydat chce przekazać) jest równoznaczne ze zgodą na ich przetwarzanie.
 2. Osobom nadsyłającym podania zapewniamy pełną dyskrecję.
 3. Zastrzegamy sobie możliwość skontaktowania się tylko z wybranymi kandydatami.
 4. Na pytania odpowiemy pod numerem: 32/457 66 11 wew. 540, 541 lub 661 689 778.
 5. Brak informacji zwrotnej do dnia 31 maja 2019 roku oznacza, że podanie nie zostało przyjęte do następnego etapu rekrutacji.

 

Prosimy o zamieszczenie klauzuli:

 

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).”