Zmiana Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków

Informujemy, że w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z dnia 19 lipca 2019 r. poz. 5339 została opublikowana Uchwała nr III/21/2019 Zgromadzenia Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Wodzisławiu Śląskim z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie uchwalenia „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie działania Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim”. W/w regulamin obowiązuje od 3 sierpnia 2019 r. i zastępuje dotychczas stosowany regulamin przyjęty Uchwałą nr II.8.2011 z dnia 20 maja 2011 r.