Zmiana taryfy dla ciepła

Zawiadamiamy, że od 1 grudnia 2019 r. ulegają zmianie ceny i stawki opłat za ciepło. Ceny i stawki opłat za ciepło zawarte są w taryfie dla ciepła Ciepłowni Rydułtowy Sp. z o.o. zatwierdzonej decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OKA.4210.38.2019.AZa z dnia 28 października 2019 r., opublikowanej w Biuletynie URE nr 265 z dnia 29 października 2019 r. Taryfowe ceny i stawki opłat za ciepło, które obowiązywać będą od 1 grudnia 2019 r., podane zostały w zakładce Obsługa Klienta/Taryfa dla ciepła.