Zmiana Cennika usług dodatkowych Ciepłowni Rydułtowy Sp. z o.o.

Zawiadamiamy, że od 1 stycznia 2020 r. obowiązywać będzie nowy Cennik usług dodatkowych Ciepłowni Rydułtowy Sp. z o.o. Cennik został opublikowany w zakładce Obsługa Klienta.

Cennik usług dodatkowych, który obowiązywać będzie od 1 stycznia 2020 r., został zatwierdzony Uchwałą 1/1212/19 Zarządu Ciepłowni Rydułtowy Sp. z o.o. z dnia 12 grudnia 2019 r. Jednocześnie traci ważność Cennik usług dodatkowych Ciepłowni Rydułtowy Sp. z o.o., który obowiązywał od 1 sierpnia 2017 r.