Całkowita długość sieci ciepłowniczej Ciepłowni Rydułtowy Sp. z o.o. wynosi ok. 24 km i jest stale rozbudowywana. Sieć ta jest dopuszczona do pracy przy maksymalnym ciśnieniu 1,6 MPa i temperaturze 150°C.

Eksploatowana sieć jest siecią wodną częściowo dwuprzewodową, a częściowo trójprzewodową. Sieć dwuprzewodowa jest eksploatowana przez cały rok. Natomiast sieć trójprzewodowa wykorzystuje rurę parametru stałego przez cały rok, głównie do celów przygotowania ciepłej wody użytkowej, a rurę parametru zmiennego – tylko w sezonie grzewczym, głównie do celów centralnego ogrzewania obiektów i wentylacji.