Całkowita długość sieci wodociągowej Ciepłowni Rydułtowy Sp. z o.o. od stacji uzdatniania wody do Odbiorców wynosi ok. 13 km i swoim zasięgiem obejmuje osiedla mieszkaniowe: Orłowiec, Łokietka, Ligonia, Mickiewicza, Raciborska, a także budynki zlokalizowane wzdłuż ulic: Leona, Obywatelskiej i Żelaznej oraz na obszarze Kopalni „Rydułtowy”. Sieć wodociągowa jest wykonana w przeważającej większości w technologii rur polietylenowych.