Ciepłownia Rydułtowy Sp. z o.o. posiada dwa źródła ciepła.
Podstawowe źródło ciepła, zlokalizowane przy ulicy Leona, z dwoma kotłami WR-25 o mocy zainstalowanej 48,9 MW. W źródle tym  spalany jest miał węglowy z kopalni „Rydułtowy” oraz w specjalnej konstrukcji palniku, o mocy 5,1 MW, gaz kopalniany z odmetanowania kopalni.
Drugie źródło ciepła to kotłownia gazowa zlokalizowana przy ulicy Plebiscytowej, zasilana gazem sieciowym typu E, o mocy zainstalowanej 1,7 MW. Źródło to stanowi rezerwowe zasilanie w ciepło obiektów szpitalnych.
W systemie ciepłowniczym wykorzystywane jest także ciepło odpadowe z układu kogeneracyjego, należącego do Polskiej Grupy Górniczej S.A.