Woda, która po uzdatnieniu i rozprowadzeniu sieciami wodociągowymi trafia do Odbiorców, jest pozyskiwana z dwóch źródeł. Głównym strumieniem zasilającym w wodę stację uzdatniania wody znajdującą się przy ul. Leona w Rydułtowach jest odwadnianie dołowych pokładów Kopalni „Rydułtowy” należącej od Polskiej Grupy Górniczej S.A. Woda pompowana jest z wyselekcjonowanych pokładów głębinowych kopalni, a następnie poddawana jest szeregowi procesów filtracji oraz demineralizacji metodą odwróconej osmozy. Bezpieczeństwo bakteriologiczne wody zapewniamy poprzez jej dezynfekcję dwutlenkiem chloru. Dodatkowym źródłem wody jest woda dostarczana do naszej stacji rurociągiem hurtowego dostawcy – Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A.

Pozyskiwanie wody z dwóch niezależnych źródeł daje możliwość racjonalnego jej wykorzystywania zarówno pod względem dostępności, jak i zapewnienia odpowiedniej jakości.