Zespół Finansowy

menedżer
Grzegorz Warzecha

kontakt:
tel. +48 32 45 76 611 wew. 510
e-mail: gwarzecha@ryd.com.pl

 

Zakres realizowanych zadań:

  1. Finanse i rozliczanie działalności operacyjnej spółki
  2. Sprawozdawczość, prezentacja sytuacji majątkowej i finansowej, wyniku i rentowności spółki
  3. Pozyskiwanie finansowania inwestycji, rozliczanie
  4. Controlling, analizy ekonomiczne
  5. Opracowanie taryf dla ciepła systemowego i wody