Zgromadzenie wspólników

Wspólnicy Ciepłowni Rydułtowy Sp. z o.o.

87,72 % udziału w kapitale zakładowym Spółki, tj. 829 udziałów o wartości nominalnej 500 zł każdy, posiadają osoby fizyczne. Pozostałe 12,28 % udziału w kapitale, co daje 116 udziałów o wartości nominalnej 500 zł każdy, znajduje się we władaniu osób prawnych.

Rada nadzorcza

Organem nadzorującym działalność Ciepłowni Rydułtowy Sp. z o.o. jest Rada Nadzorcza w składzie:

Przewodniczący Rady Nadzorczej – Beata Wilczyńska

Sekretarz Rady Nadzorczej – Teresa Gembalczyk

Członek Rady Nadzorczej – Paweł Cieślik

Zarząd

Zarząd Ciepłowni Rydułtowy Sp. z o.o. wypełnia swoje zadania w składzie: 

Prezes Zarządu – Andrzej Wycisk

Członek Zarządu – Karol Klimanek

 

Prokurent:

  • Sławomir Kwiatoń