Rozbudowa sieci ciepłowniczej i przyłączanie do niej kolejnych obiektów to cele, które bezpośrednio wynikają z naszej misji „Rozwijamy się – dla Ciebie”. Realizując zadania inwestycyjne w tym zakresie rozwijamy infrastrukturę ciepłowniczą w mieście i przyłączamy do sieci kolejne budynki. Dzięki temu mieszkańcy naszego miasta mogą korzystać z komfortu, jaki daje ciepło systemowe – wygodne, bezobsługowe, stosunkowo tanie, w pełni bezpieczne i ekologiczne ogrzewanie.

Poniżej podajemy informacje o realizowanych przez nas inwestycjach w zakresie rozbudowy sieci ciepłowniczej i przyłączanych do niej obiektów.

 

Aktualne realizacje

W 2020 r. w zakresie prowadzonych prac rozwojowych uwzględniono rozbudowę sieci ciepłowniczej w Rydułtowach w rejonie ul. Tetmajera, Struga i Bema oraz budowę przyłączy do 22 obiektów zlokalizowanych przy ul. Tetmajera, Struga, Bema, Plebiscytowej, Czechowa, Skalnej, Podleśnej, Strzelców Bytomskich i Benedykta. Ponadto, w ramach robót przyjęto wykonanie zewnętrznych instalacji odbiorczych wraz z grupowym węzłem cieplnym pozwalającym na przyłączenie do sieci 10 budynków wielolokalowych na Osiedlu Karola w Rydułtowach.

Sieci ciepłownicze zostaną wykonane w technologii rur preizolowanych, zaś ich łączna długość, nie licząc zewnętrznych instalacji odbiorczych, sięgać będzie ok. 600 m.

Szacowana wartość inwestycji związanych z rozbudową sieci i przyłączy ciepłowniczych w 2020 r. wynosi ok. 850 000 zł. Inwestycja zostanie sfinansowana w znacznej mierze ze środków pozyskanych z pożyczki bankowej.

Planowane uruchomienie dostaw ciepła nowowybudowanymi odcinkami sieci ma nastąpić we wrześniu 2020 r.

Realizacje w 2019 r.

W 2019 r. do sieci ciepłowniczej zostało przyłączonych 11 obiektów. Były to zarówno budynki jednorodzinne, jak i usługowe. Prace związane z budową ciepłociągów były prowadzone w rejonie ul. Plebiscytowej, Benedykta, Bema, Szpaków i Tetmajera w Rydułtowach. W fazie projektowej i przygotowawczej znalazły się projekty, których realizacja zaplanowana została na rok następny.

 

Realizacje w 2018 r.

Największym przedsięwzięciem zrealizowanym przez Ciepłownię Rydułtowy Sp. z o.o. w 2018 r. była rozbudowa sieci ciepłowniczej wzdłuż ul. Strzelców Bytomskich, K. Miarki, Gen. J. Bema. Nowy odcinek sieci wybudowano w technologii rur preizolowanych podwójnych (dwie rury ciepłownicze w jednej rurze osłonowej), które to zastosowanie pozwala na zdecydowane zmniejszenie strat ciepła (o ok. 25%) w porównaniu do standardowych rur preizolowanych pojedynczych. Wybudowany około kilometrowy odcinek sieci zasilił w ciepło obiekt zmodernizowanej hali sportowej w Rydułtowach, która dotychczas ogrzewana była kotłami węglowymi.

Kolejnym rejonem rozbudowywanej w tym roku sieci ciepłowniczej był rejon ul. Czechowa, Spokojnej i Krzywej, gdzie zostały przyłączone budynki jednorodzinne. Zrealizowano również przyłączenia obiektów przy ul. Traugutta i Tetmajera.

Łącznie do sieci ciepłowniczej w 2018 r. przyłączonych zostało 18 budynków. Rozbudowana w tym roku sieć ciepłownicza pozwoli w przyszłości zasilić w ciepło systemowe kolejne budynki zlokalizowane w sąsiedztwie ciepłociągu.