Bieżące wiadomości

Sprawozdanie z badań wody

W ramach kontroli jakości przeprowadzono badania fizyczne, chemiczne oraz mikrobiologiczne wody wodociągowej przeznaczonej do spożycia przez ludzi, dostarczanej przez Ciepłownię Rydułtowy Sp. z o.o. Udostępniamy wyniki przeprowadzonych badań. Wyniki badań wody: Sprawozdanie z badań nr: 2688/05 /2020/F/1 Sprawozdanie z badań nr: 2688/05/2020/M/1

Informacja z wyboru najkorzystniejszej oferty

Informujemy, iż w dn. 15.12.2020r. została wybrana najkorzystniejsza oferta w postępowaniu przetargowym pn. „Budowa układu kogeneracyjnego w Ciepłowni Rydułtowy Sp. z o.o. w Rydułtowach”. W załączeniu zamieszczamy informację z wyboru najkorzystniejszej oferty.

Informacja z otwarcia ofert

Informujemy, iż w dn. 11.12.2020r. odbyło się otwarcie ofert w przetargu nieograniczonym na zadanie pn. „Usługa doradztwa technicznego i nadzoru inwestorskiego poprzez pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu w ramach realizacji inwestycji pn.: „Budowa układu kogeneracyjnego w Ciepłowni Rydułtowy Sp. z o.o. w Rydułtowach”. W załączeniu zamieszczamy informację z otwarcia ofert.

Zmiana taryfy dla ciepła

Zawiadamiamy, że od 15 grudnia 2020 r. ulegają zmianie ceny i stawki opłat za ciepło. Ceny i stawki opłat za ciepło zawarte są w taryfie dla ciepła Ciepłowni Rydułtowy Sp. z o.o. zatwierdzonej decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OKA.4210.39.2020.PS z dnia 30 listopada 2020 r., opublikowanej w Biuletynie URE nr 341 z dnia 30 […]

Zapytanie ofertowe – usługa doradztwa technicznego i nadzoru inwestorskiego

Ciepłownia Rydułtowy Sp. z o.o. informuje, że ogłosiła zapytanie ofertowe na zadanie pn. „Usługa doradztwa technicznego i nadzoru inwestorskiego poprzez pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu w ramach realizacji inwestycji pn.: Budowa układu kogeneracyjnego w Ciepłowni Rydułtowy Sp. z o.o. w Rydułtowach”. Szczegóły znajdują się na platformie zakupowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/cieplownia_rydultowy/proceedings

Nie marnujmy ciepła – 20stopni.pl

Niemarnowanie ciepła powinno być tak samo naturalne, jak niemarnowanie wody, prądu, czy nawet jedzenia. Jednak, jak wynika z ostatnich badań, ponad połowa Polaków przegrzewa mieszkania. Wraz z dostawcami ciepła systemowego z całej Polski podejmujemy działania, by to zmienić. Podczas akcji „20 stopni dla klimatu” uczymy o tym, że warto zmniejszyć temperaturę w pomieszczeniach wtedy, kiedy […]

Komunikat o ograniczeniach w działalności BOK

W związku z aktualną sytuacją epidemiczną, w trosce o bezpieczeństwo Klientów i pracowników, informujemy o wprowadzonych od 19 października 2020 r. ograniczeniach w działalności Biura Obsługi Klienta Ciepłowni Rydułtowy Sp. z o.o. Bezpośrednie kontakty z Klientami ograniczamy do niezbędnego minimum, zachowując wszelkie obostrzenia sanitarne. Preferujemy kontakt drogą telefoniczną, mailową i pocztową. Decyzję o konieczności wizyty […]

Komunikat o zniesieniu ograniczeń w działalności BOK

Z przyjemnością informujemy, że z dniem 6 lipca 2020 r. przywrócona zostaje działalność naszego Biura Obsługi Klienta w pełnym zakresie usług. Cieszymy się, że wreszcie możemy odwołać, wprowadzone w związku ze stanem zagrożenia epidemicznego, niedogodne ograniczenia w działaniach związanych z obsługą naszych Klientów. Jesteśmy do Państwa dyspozycji i zapraszamy do korzystania z naszych usług.

Bonifikata dla ceny za dostarczaną wodę

Informujemy, że stosownie do Uchwały Zarządu Ciepłowni Rydułtowy Sp. z o.o. nr 1/3004/20 z dnia 30 kwietnia 2020 r., do rozliczeń z odbiorcami wody udziela się bonifikaty w wysokości 4,25% dla ceny m3 dostarczanej wody na podstawie odczytów wskazań wodomierzy, obowiązującej od 25 do 36 miesiąca, określonej we wprowadzonej z dniem 29 maja 2018 r. […]