Bieżące wiadomości

Premiera spektaklu pt. „Czerwony Kapturek – Misja Czarny Smog”

9 października 2018 r. w Rydułtowskim Centrum Kultury „FENIKS” odbyła się premiera spektaklu pt. „Czerwony Kapturek – Misja Czarny SMOG”. To pełne emocji widowisko teatralne zorganizowane zostało przez Klub Seniora „SAMI SWOI” działający przy Stowarzyszeniu MOJE MIASTO w ramach współpracy z Ciepłownią Rydułtowy Sp. z o.o. Na spektakl zaproszone zostały sześciolatki z rydułtowskich przedszkoli, które […]

Sprawozdanie z badań wody

Przedstawiamy wyniki badań fizyczny i chemicznych oraz mikrobiologicznych wody wodociągowej przeznaczonej do spożycia przez ludzi, realizowanych w ramach kontroli jakości. Badania zostały wykonane przez Powiatową Stację Sanitarno – Epidemiologiczną w Rybniku. Wyniki badań wody

Certyfikat jakości ciepła z Ciepłowni Rydułtowy Sp. z o.o.

  Ciepłownia Rydułtowy Sp. z o.o. otrzymała certyfikat redukcji emisji PreQurs dla całego systemu ciepłowniczego. Jest to dokument potwierdzający w przejrzysty sposób wpływ produkcji i dystrybucji ciepła systemowego na środowisko, w porównaniu do innych sposobów ogrzewania w zakresie emisji substancji szkodliwych do powietrza. Zagadnienie to szczególnie w Polsce ma duże znaczenie gdyż codziennie, zwłaszcza w […]

Informacja w zakresie danych osobowych

Bezpieczeństwo danych osobowych naszych Klientów jest dla nas priorytetem. Zgodnie z obowiązkiem informacyjnym wynikającym z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, poniżej przedstawiamy Państwu niezbędne informacje w tym zakresie: Administratorem danych osobowych jest […]

Bonifikata dla ceny za dostarczaną wodę

W związku z wprowadzeniem z dniem 29 maja 2018 r. nowej taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę (taryfa zatwierdzona Decyzją Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie nr  GL.RET.070.7.115.2018.EK z dnia 26 kwietnia 2018 r.) informujemy, że stosownie do Uchwały Zarządu Ciepłowni Rydułtowy Sp. z o.o., od 29 maja 2018 r. do rozliczeń z Odbiorcami wody stosuje się bonifikatę […]

Zmiana taryfy dla wody

Informujemy, że od 29 maja 2018 r. ulega zmianie taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę. Ceny i stawki opłat za wodę zawarte są w taryfie dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę zatwierdzonej Decyzją nr GL.RET.070.7.115.2018.EK Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 26 kwietnia 2018 r. ogłoszonej na stronie podmiotowej Biuletynu […]

Prestiżowe wyróżnienie dla Ciepłowni Rydułtowy Sp. z o.o.

Z przyjemnością informujemy, że Cech Rzemieślników i Innych Przedsiębiorców w Wodzisławiu Śląskim przyznał Ciepłowni Rydułtowy Sp. z o.o. wyróżnienie – tytuł „Powiatowego Lidera Przedsiębiorczości 2017”. Ciepłownię doceniono za przyczynianie się do rozwoju gospodarczego powiatu wodzisławskiego. W tegorocznej uroczystej gali, która odbyła się w miniony piątek, w domu Przyjęć „Przystanek” w Skrzyszowie, Ciepłownię reprezentowali członkowie Zarządu, […]

„Lekcje ciepła” w Publicznym Przedszkolu nr 3 w Rydułtowach

W ramach zajęć prowadzonych w Publicznym Przedszkolu nr 3 w Rydułtowach dzieci przyswajają wiedzę i poznają dobre praktyki w zakresie dbania o środowisko naturalne i racjonalne korzystanie z zasobów naszej planety. Uczą się m.in. jak segregować śmieci, walczyć ze smogiem, czy też dbać o zdrowie. W cykl zajęć o charakterze ekologicznym wpisano również „lekcję ciepła”, […]

Zmiana taryfy dla ciepła

Zawiadamiamy, że od 1 stycznia 2018 r. ulegają zmianie ceny i stawki opłat za ciepło. Ceny i stawki opłat za ciepło zawarte są w zmianie do taryfy dla ciepła Ciepłowni Rydułtowy Sp. z o.o. zatwierdzonej decyzją Prezesa URE nr OKA.4210.51(4).2017.184.XVI.MMi1.Zmd z dnia 11 grudnia 2017 r., opublikowanej w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z dnia 14 grudnia 2017 r. poz. 7148.

Lekcje ciepła w rydułtowskich szkołach

„Lekcje ciepła” to ogólnopolska akcja edukacyjna o charakterze ekologicznym popularyzowana przez dostawców ciepła systemowego. Lekcje na temat racjonalnego i ekologicznego korzystania z ciepła organizowane są na terenie całej Polski. Podczas spotkania z przedstawicielami rydułtowskich placówek oświatowych Ciepłownia Rydułtowy Sp. z o.o. zaproponowała zorganizowanie „Lekcji ciepła” z wykorzystaniem opracowanych w tym celu scenariuszy lekcyjnych. Patronat nad […]