Ciepłownia Rydułtowy Sp. z o.o. informuje, że ogłosiła zapytanie ofertowe na zadanie pn. „Usługa doradztwa technicznego i nadzoru inwestorskiego poprzez pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu w ramach realizacji inwestycji pn.: Budowa układu kogeneracyjnego w Ciepłowni Rydułtowy Sp. z o.o. w Rydułtowach”. Szczegóły znajdują się na platformie zakupowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/cieplownia_rydultowy/proceedings