Kontrast
Czcionka

BOK:
+48 32 4576611

SERWIS:
+48 32 7294774,
kom. 785 781 732

Firma

Przesuń palcem w lewo lub w prawo, aby zobaczyć więcej

BOK

Zapraszamy Państwa do naszego Biura Obsługi Klienta czynnego od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7:00 – 15:00. Pracownik biura odpowie na Państwa pytania lub skontaktuje z innymi komórkami organizacyjnymi, zależnie od Państwa potrzeb i oczekiwań.

 

Przejdź do BOK

RODO

Spełniając obowiązki wynikające z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, poniżej przedstawiamy Państwu niezbędne informacje w zakresie postępowania z danymi.

więcej

Kariera

Nasi pracownicy kierują się w pracy rzetelnością i najlepszą wiedzą. To z myślą o nich, tworzymy wyjątkowe środowisko pracy, pomagamy odkryć i ukierunkować ich potencjał, dbamy o rozwój kompetencji i wspieramy w świadomym wyborze ścieżki zawodowej. Dołącz do naszego zespołu i podążaj drogą profesjonalnego rozwoju.

więcej

Struktura organizacyjna

Myślą przewodnią przy kreowaniu struktury firmy było stworzenie takiej organizacji, która pozwoli na sprawną i skuteczną realizację procesów podstawowych, pomocniczych i zarządczych Spółki uwzględniając prawidłową koordynację wewnętrznych działań i zapewniając wysoką jakość obsługi naszych Odbiorców.

więcej

Władze

Stosownie do formy prawnej, w jakiej funkcjonuje Ciepłownia Rydułtowy sp. z o.o., jej organami są Walne zgromadzenie, Rada nadzorcza oraz Zarząd. W przedmiotowej zakładce znajdują się informacje o strukturze udziałów Spółki oraz składzie osobowym poszczególnych jej organów.

więcej

Historia

Kotłownia Ciepłowni Rydułtowy Sp. z o.o., czyli jej serce, znajduje się w obrębie terenu użytkowanego przez Kopalnię Węgla Kamiennego “Rydułtowy”, gdzie zaczyna się nasza historia.
Kontynuujemy dzieło wielu pokoleń energetyków kopalnianych …

więcej

System ciepłowniczy Ciepłowni Rydułtowy

Ciepło systemowe dla Rydułtów wytwarzane i dostarczane jest z systemu ciepłowniczego Ciepłowni Rydułtowy Sp. z o.o., w skład którego wchodzą źródła ciepła, sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami oraz węzły cieplne. Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami w tym zakresie.

więcej

System zaopatrzenia w wodę

Woda pitna, z której korzystają mieszkańcy miasta, w części dostarczana jest do stacji uzdatniania wody z sieci wodociągowej hurtowego dostawcy, zaś w części pompowana z wyselekcjonowanych pokładów głębinowych kopalni. Po uzdatnieniu i dezynfekcji, dostarczana jest mieszkańcom miasta.

więcej

Projekty unijne

Rozbudowujemy infrastrukturę ciepłowniczą w mieście i przyłączamy do sieci kolejne budynki. Realizując zadania inwestycyjne w tym zakresie korzystamy ze środków własnych, kredytów i pożyczek bankowych, a także środków unijnych. W niniejszej zakładce przedstawiamy informacje na temat projektów inwestycyjnych współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej.

więcej

Wyróżnienia

Działając na rynku lokalnym pielęgnujemy dobre relacje i praktyki z funkcjonującymi w naszym otoczeniu instytucjami, placówkami oświatowo-kulturalnymi oraz stowarzyszeniami. Czynnie angażujemy się w różnego rodzaju akcje o charakterze ekologicznym, edukacyjnym, społecznym, czy też charytatywnym.  Promujemy postawy proekologiczne. Nasze działania w tym zakresie nie pozostają niezauważone.

więcej