Kontrast
Czcionka

BOK:
+48 32 4576611

SERWIS:
+48 32 7294774,
kom. 785 781 732

Władze

Dodatkowe menu rozwiń

Przejdź

Walne zgromadzenie

87,72 % udziału w kapitale zakładowym Spółki, tj. 829 udziałów o wartości nominalnej 500 zł każdy, posiadają osoby fizyczne. Pozostałe 12,28 % udziału w kapitale, co daje 116 udziałów o wartości nominalnej 500 zł każdy, znajduje się we władaniu osób prawnych.

Rada nadzorcza

Organem nadzorującym działalność Ciepłowni Rydułtowy Sp. z o.o. jest Rada Nadzorcza w składzie:

  • Beata Wilczyńska – Przewodniczący Rady
  • Marcin Mortka  – Sekretarz Rady
  • Karol Klimanek – Członek Rady

Zarząd

Zarząd Ciepłowni Rydułtowy Sp. z o.o. wypełnia swoje zadania w składzie:

  • Andrzej Wycisk – Prezes Zarządu
  • Grzegorz Warzecha – Członek Zarządu

Prokurent:

  • Sławomir Kwiatoń