Kontrast
Czcionka

BOK:
+48 32 4576611

SERWIS:
+48 32 7294774,
kom. 785 781 732

System zaopatrzenia w wodę

Dodatkowe menu rozwiń

Przejdź

System zaopatrzenia w wodę Ciepłowni Rydułtowy Sp. z o.o.

Zbiorowe zaopatrzenie w wodę, polegające na pozyskiwaniu wody, jej uzdatnianiu oraz prowadzeniu działalności usługowej w zakresie rozprowadzania wody za pomocą urządzeń wodociągowych, prowadzone jest w oparciu o uzyskane zezwolenie na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę wydane przez Zarząd Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim decyzją nr MZWiK.6431-1/2003 z dnia 23 kwietnia 2003 r.

Źródło wody

Woda, która po uzdatnieniu i rozprowadzeniu sieciami wodociągowymi trafia do Odbiorców, jest pozyskiwana z dwóch źródeł. Głównym strumieniem zasilającym w wodę stację uzdatniania wody znajdującą się przy ul. Leona w Rydułtowach jest odwadnianie dołowych pokładów Kopalni „Rydułtowy” należącej od Polskiej Grupy Górniczej S.A. Woda pompowana jest z wyselekcjonowanych pokładów głębinowych kopalni, a następnie poddawana jest szeregowi procesów filtracji oraz demineralizacji metodą odwróconej osmozy. Bezpieczeństwo bakteriologiczne wody zapewniamy poprzez jej dezynfekcję dwutlenkiem chloru. Dodatkowym źródłem wody jest woda dostarczana do naszej stacji rurociągiem hurtowego dostawcy – Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A.

Pozyskiwanie wody z dwóch niezależnych źródeł daje możliwość racjonalnego jej wykorzystywania zarówno pod względem dostępności, jak i zapewnienia odpowiedniej jakości.

Sieci wodociągowe

Całkowita długość sieci wodociągowej Ciepłowni Rydułtowy Sp. z o.o. od stacji uzdatniania wody do Odbiorców wynosi ok. 13 km i swoim zasięgiem obejmuje osiedla mieszkaniowe: Orłowiec, Łokietka, Ligonia, Mickiewicza, Raciborska, a także budynki zlokalizowane wzdłuż ulic: Leona, Obywatelskiej i Żelaznej oraz na obszarze Kopalni „Rydułtowy”. Sieć wodociągowa jest wykonana w przeważającej większości w technologii rur polietylenowych.