Kontrast
Czcionka

BOK:
+48 32 4576611

SERWIS:
+48 32 7294774,
kom. 785 781 732

Mieszkańcy

Przesuń palcem w lewo lub w prawo, aby zobaczyć więcej

Poradnik

Firmy dostarczające ciepło systemowe dbają o racjonalne wykorzystanie paliw do produkcji ciepła i efektywną jego dostawę. To wszystko w trosce o środowisko. Ty też możesz. Chcesz dowiedzieć się jak racjonalnie korzystać z ciepła i przy tym płacić mniej za komfort, którego oczekujesz? Podajemy kilka cennych wskazówek. To proste i naprawdę się opłaca!

więcej

Nie zasłaniaj kaloryfera

Najważniejszym założeniem w oszczędzaniu energii jest jej niemarnowanie. Gdy zasłaniasz kaloryfer, zakłócasz prawidłowy przepływ ciepła w pokoju. Dlatego urządzając mieszkanie, nie zakrywaj grzejników meblami i grubymi zasłonami. Zadbaj o prawidłową cyrkulację ciepłego powietrza w swoim mieszkaniu.

Stosuj ekrany zagrzejnikowe

Zastosowanie ekranów to tradycyjny sposób na zwiększenie temperatury w pomieszczeniu. Ekran montuje się zazwyczaj na ścianie za kaloryferem. Dzięki temu, ciepło dotychczas pochłaniane przez chłodniejszą powierzchnię, odbija się i wraca do wnętrza pomieszczenia. W ten sposób możesz zaoszczędzić do 5 proc. ciepła.

Zgłoszenia

Zauważyłeś nieprawidłowości w pracy naszej sieci ciepłowniczej lub wodociągowej? Prosimy o zgłaszanie usterek i awarii naszemu serwisowi – nr tel. +48 32 7294774; kom. 785 781 732 lub za pomocą formularza zgłoszeń.
Podane nam informacje pozwolą na szybkie podjęcie działań interwencyjnych.

  Formularz zgłoszenia usterki

  FAQ

  Niniejsza sekcja to zbiór odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania związane ze świadczonymi przez nas usługami i prowadzoną działalnością.  Zachęcamy Państwa do zapoznania się z nimi. W przypadku wątpliwości lub innych pytań prosimy o kontakt z naszym Biurem Obsługi Klienta – pracownik biura odpowie na Państwa pytania lub, zależnie od potrzeb, skontaktuje z właściwą komórką organizacyjną.

  zobacz więcej odpowiedzi

  Najczęściej zadawane pytania

  Przyłącze cieplne to odcinek łączący sieć ciepłowniczą z budynkiem, doprowadzający ciepło wyłącznie do jednego węzła cieplnego. Najczęściej jest to więc odcinek sieci pomiędzy trójnikiem a zaworami w budynku przyłączanym.

  Węzeł cieplny to zespół urządzeń łączących sieć cieplną znajdującą się na zewnątrz budynku z instalacją wewnętrzną obiektu. Zadaniem węzła cieplnego jest zmiana parametrów nośnika ciepła dostarczanego za pomocą przyłącza tj. temperatury i ciśnienia czynnika grzewczego. Ponadto, umożliwia on regulację ilości ciepła dostarczanego do instalacji odbiorczej. Nośnikiem ciepła jest gorąca woda tłoczona rurociągami z kotłowni Ciepłowni Rydułtowy Sp. z o.o. do przyłączonych budynków.

  1 GJ to jednostka określająca ilość ciepła i wynosi 277,8 kWh (0,2778 MWh). W celu uzyskania 1 GJ ciepła należy spalić ok. 60 kg węgla kamiennego o wartości opałowej ok. 28 MJ/kg w kotle o sprawności 60% lub grzać grzejnikiem elektrycznym o mocy 2 kW przez 139 godzin.

  Taryfy opłat za ciepło, zanim wejdą w życie, są sprawdzane i zatwierdzane przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Proces zatwierdzania taryf związany jest ze szczegółową kontrolą kosztów uzasadnionych firmy i weryfikacją kalkulacji nowych cen. URE weryfikuje przestrzeganie przepisów, równoważy interesy dostawców i odbiorców ciepła.

  Ustanowienie służebności przesyłu jest formalno-prawnym uregulowaniem dostępu do urządzeń będących własnością firmy zlokalizowanych na nieruchomościach należących do innych właścicieli. Służebność przesyłu, którą regulują art. 3051-3054 kodeksu cywilnego, jest (potwierdzonym umową notarialną lub postanowieniem sądu) zapewnieniem dostępu do sieci i urządzeń, wyłącznie w zakresie niezbędnym dla zapewnienia prawidłowego i niezakłóconego działania systemu.

  Badanie satysfakcji Klienta

  W celu zapewnienia odpowiednich standardów obsługi zwracamy się z prośbą o wypełnienie niniejszej ankiety, która pozwoli nam poznać Państwa opinie na temat współpracy z naszą firmą i podjąć działania służące lepszemu spełnianiu oczekiwań naszych Odbiorców. Dzięki Państwa odpowiedziom i sugestiom chcielibyśmy obrać właściwy kierunek rozwoju firmy, również w sferze obsługi naszych Klientów.