Kontrast
Czcionka

BOK:
+48 32 4576611

SERWIS:
+48 32 7294774,
kom. 785 781 732

Mieszkańcy

Przesuń palcem w lewo lub w prawo, aby zobaczyć więcej

Poradnik

Firmy dostarczające ciepło systemowe dbają o racjonalne wykorzystanie paliw do produkcji ciepła i efektywną jego dostawę. To wszystko w trosce o środowisko. Ty też możesz. Chcesz dowiedzieć się jak racjonalnie korzystać z ciepła i przy tym płacić mniej za komfort, którego oczekujesz? Podajemy kilka cennych wskazówek. To proste i naprawdę się opłaca!

więcej

Nie zasłaniaj kaloryfera

Najważniejszym założeniem w oszczędzaniu energii jest jej niemarnowanie. Gdy zasłaniasz kaloryfer, zakłócasz prawidłowy przepływ ciepła w pokoju. Dlatego urządzając mieszkanie, nie zakrywaj grzejników meblami i grubymi zasłonami. Zadbaj o prawidłową cyrkulację ciepłego powietrza w swoim mieszkaniu.

Stosuj ekrany zagrzejnikowe

Zastosowanie ekranów to tradycyjny sposób na zwiększenie temperatury w pomieszczeniu. Ekran montuje się zazwyczaj na ścianie za kaloryferem. Dzięki temu, ciepło dotychczas pochłaniane przez chłodniejszą powierzchnię, odbija się i wraca do wnętrza pomieszczenia. W ten sposób możesz zaoszczędzić do 5 proc. ciepła.

Zgłoszenia

Zauważyłeś nieprawidłowości w pracy naszej sieci ciepłowniczej lub wodociągowej? Prosimy o zgłaszanie usterek i awarii naszemu serwisowi – nr tel. +48 32 7294774; kom. 785 781 732 lub za pomocą formularza zgłoszeń.
Podane nam informacje pozwolą na szybkie podjęcie działań interwencyjnych.

  Formularz zgłoszenia usterki


  Korzystając z formularza zgadzasz się na przechowywanie i przetwarzanie twoich danych przez tę witrynę.

  FAQ

  Niniejsza sekcja to zbiór odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania związane ze świadczonymi przez nas usługami i prowadzoną działalnością.  Zachęcamy Państwa do zapoznania się z nimi. W przypadku wątpliwości lub innych pytań prosimy o kontakt z naszym Biurem Obsługi Klienta – pracownik biura odpowie na Państwa pytania lub, zależnie od potrzeb, skontaktuje z właściwą komórką organizacyjną.

  zobacz więcej odpowiedzi

  Najczęściej zadawane pytania

  Przyłącze cieplne to odcinek łączący sieć ciepłowniczą z budynkiem, doprowadzający ciepło wyłącznie do jednego węzła cieplnego. Najczęściej jest to więc odcinek sieci pomiędzy trójnikiem a zaworami w budynku przyłączanym.

  Węzeł cieplny to zespół urządzeń łączących sieć cieplną znajdującą się na zewnątrz budynku z instalacją wewnętrzną obiektu. Zadaniem węzła cieplnego jest zmiana parametrów nośnika ciepła dostarczanego za pomocą przyłącza tj. temperatury i ciśnienia czynnika grzewczego. Ponadto, umożliwia on regulację ilości ciepła dostarczanego do instalacji odbiorczej. Nośnikiem ciepła jest gorąca woda tłoczona rurociągami z kotłowni Ciepłowni Rydułtowy Sp. z o.o. do przyłączonych budynków.

  1 GJ to jednostka określająca ilość ciepła i wynosi 277,8 kWh (0,2778 MWh). W celu uzyskania 1 GJ ciepła należy spalić ok. 60 kg węgla kamiennego o wartości opałowej ok. 28 MJ/kg w kotle o sprawności 60% lub grzać grzejnikiem elektrycznym o mocy 2 kW przez 139 godzin.

  Taryfy opłat za ciepło, zanim wejdą w życie, są sprawdzane i zatwierdzane przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Proces zatwierdzania taryf związany jest ze szczegółową kontrolą kosztów uzasadnionych firmy i weryfikacją kalkulacji nowych cen. URE weryfikuje przestrzeganie przepisów, równoważy interesy dostawców i odbiorców ciepła.

  Ustanowienie służebności przesyłu jest formalno-prawnym uregulowaniem dostępu do urządzeń będących własnością firmy zlokalizowanych na nieruchomościach należących do innych właścicieli. Służebność przesyłu, którą regulują art. 3051-3054 kodeksu cywilnego, jest (potwierdzonym umową notarialną lub postanowieniem sądu) zapewnieniem dostępu do sieci i urządzeń, wyłącznie w zakresie niezbędnym dla zapewnienia prawidłowego i niezakłóconego działania systemu.

  Badanie satysfakcji Klienta

  W celu zapewnienia odpowiednich standardów obsługi zwracamy się z prośbą o wypełnienie niniejszej ankiety, która pozwoli nam poznać Państwa opinie na temat współpracy z naszą firmą i podjąć działania służące lepszemu spełnianiu oczekiwań naszych Odbiorców. Dzięki Państwa odpowiedziom i sugestiom chcielibyśmy obrać właściwy kierunek rozwoju firmy, również w sferze obsługi naszych Klientów.