Myślą przewodnią przy kreowaniu struktury firmy było stworzenie takiej organizacji, która pozwoli na sprawną i skuteczną realizację procesów podstawowych, pomocniczych i zarządczych Spółki uwzględniając prawidłową koordynację wewnętrznych działań i zapewniając wysoką jakość obsługi naszych Odbiorców.

Przedsiębiorstwem Spółki kieruje dyrektor, któremu bezpośrednio podlegają wyodrębnione w strukturze organizacyjnej zespoły pracownicze.

dyrektor
Sławomir Kwiatoń

kontakt:
tel. +48 32 45 76 611 wew. 551, kom. 502 032 697

Dyrektor jest głównym koordynatorem działań realizowanych przez wyodrębnione w strukturze organizacyjnej przedsiębiorstwa zespoły:

Pracownicy poszczególnych zespołów pozostają do Państwa dyspozycji.