Kontrast
Czcionka

BOK:
+48 32 4576611

SERWIS:
+48 32 7294774,
kom. 785 781 732

Struktura organizacyjna

Dodatkowe menu rozwiń

Przejdź

Struktura organizacyjna

Myślą przewodnią przy kreowaniu struktury firmy było stworzenie takiej organizacji, która pozwoli na sprawną i skuteczną realizację procesów podstawowych, pomocniczych i zarządczych Spółki uwzględniając prawidłową koordynację wewnętrznych działań i zapewniając wysoką jakość obsługi naszych Odbiorców.

Przedsiębiorstwem Spółki kieruje dyrektor, któremu bezpośrednio podlegają wyodrębnione w strukturze organizacyjnej zespoły pracownicze.

dyrektor
Sławomir Kwiatoń

kontakt:
tel. +48 32 4576611 wew. 551, kom. 502 032 697

Dyrektor jest głównym koordynatorem działań realizowanych przez wyodrębnione w strukturze organizacyjnej przedsiębiorstwa zespoły:

 • Zespół Marketingu
 • Zespół Energetyczny
 • Zespół Finansowy
 • Zespół Inwestycji
 • Zespół Administracji

Pracownicy poszczególnych zespołów pozostają do Państwa dyspozycji.

Zespół Marketingu

menedżer
Beata Wilczyńska

kontakt:
tel. +48 32 4576611 wew. 530, kom. 667 177 508
e-mail: bwilczynska@ryd.com.pl

Zakres realizowanych zadań:

 1. Obsługa handlowa odbiorców ciepła systemowego i wody
 2. Warunki techniczne przyłączenia, umowy, przyłączenie do systemu ciepła i wody
 3. Reklamacje
 4. Planowanie i analizy marketingowe
 5. Promocja i reklama, kanały komunikowania się z otoczeniem

Zespół Energetyczny

menedżer
Marcin Mortka

kontakt:
tel. +48 32 4450130, kom. 785 781 714
e-mail: mmortka@ryd.com.pl

Zakres realizowanych zadań:

 1. Wytwarzanie i dystrybucja ciepła systemowego
 2. Uzdatnianie i dystrybucja wody
 3. Serwis energetyczny
 4. Logistyka
 5. Analizy techniczne
 6. Nadzór techniczny
 7. Uzgodnienia branżowe

Zespół Finansowy

główny księgowy
Justyna Besz

kontakt:
tel. +48 32 4576611 wew. 510
e-mail: jbesz@ryd.com.pl

Zakres realizowanych zadań:

 1. Finanse i rozliczanie działalności operacyjnej spółki
 2. Sprawozdawczość, prezentacja sytuacji majątkowej i finansowej, wyniku i rentowności spółki
 3. Pozyskiwanie finansowania inwestycji, rozliczanie
 4. Controlling, analizy ekonomiczne
 5. Opracowanie taryf dla ciepła systemowego i wody

Zespół Inwestycji

menedżer
Tadeusz Dziwok

kontakt:
tel. +48 32 4576611 wew. 520, kom. 785 781 719
e-mail: tdziwok@ryd.com.pl

Zakres realizowanych zadań:

 1. Koordynacja realizacji projektów inwestycyjnych
 2. System zarządzania projektem
 3. Innowacyjność i rozwój
 4. Analizy inwestycji
 5. Kierowanie projektem

Zespół Administracji

menedżer
Kazimiera Wanglorz

kontakt:
tel. +48 32 4576611 wew. 540, kom. 661 689 778
e-mail: kwanglorz@ryd.com.pl

Zakres realizowanych zadań:

 1. Sprawy organizacyjne i prawne
 2. Zarządzanie personelem
 3. Informatyka
 4. Administracja i obsługa biurowa
 5. Audytowanie systemów zarządzania