Kontrast
Czcionka

BOK:
+48 32 4576611

SERWIS:
+48 32 7294774,
kom. 785 781 732

Obszar działalności

Dodatkowe menu rozwiń

Przejdź

Obszar działalności

Na przestrzeni kolejnych lat Ciepłownia Rydułtowy Sp. z o.o. prowadziła zdywersyfikowaną działalność gospodarczą, dostosowując swoją ofertę do potrzeb rynku, wykorzystując posiadane zasoby. Obecnie Spółka prowadzi działalność w dwóch głównych obszarach:

 1. wytwarzania, przesyłania i dystrybucji ciepła,
 2. zbiorowego zaopatrzenia w wodę.

Działalność związana z zaopatrzeniem w ciepło, polegająca na wytwarzaniu ciepła oraz jego przesyłaniu i dystrybucji, prowadzona jest w oparciu o udzielone przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki koncesje:

 • na wytwarzanie ciepła – nr WCC/13/184/U/3/98/RW z dnia 24 sierpnia 1998 r. – ostatnia zmiana: decyzja nr OKA.4110.53.2016.2017.AM z dnia 15 marca 2017 r.,
 • na przesyłanie ciepła i dystrybucję ciepła – nr PCC/12/184/U/3/98/RW z dnia 24 sierpnia 1998 r. – ostatnia zmiana: decyzja nr OKA.4110.58.2016.2017.AMa z dnia 15 marca 2017 r.

Zbiorowe zaopatrzenie w wodę, polegające na pozyskiwaniu wody, jej uzdatnianiu oraz prowadzeniu działalności usługowej w zakresie rozprowadzania wody za pomocą urządzeń wodociągowych, prowadzone jest w oparciu o uzyskane zezwolenie na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę wydane przez Zarząd Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim decyzją nr MZWiK.6431-1/2003 z dnia 23 kwietnia 2003 r.

Zarówno działalność ciepłownicza, jak i wodociągowa prowadzone są na terenie miasta Rydułtowy. O lokalnym charakterze działania decyduje przede wszystkim istniejąca infrastruktura systemu ciepłowniczego oraz urządzeń wodociągowych, które eksploatuje Spółka.

Ciepło systemowe wytwarzane jest w źródłach spalających węgiel, gaz kopalniany z odmetanowania oraz gaz ziemny, a następnie dostarczane sieciami ciepłowniczymi do węzłów zabudowanych u Odbiorców.

Woda pitna, z której korzystają mieszkańcy miasta, w części dostarczana jest do stacji uzdatniania wody z sieci wodociągowej hurtowego dostawcy, zaś w części pompowana z wyselekcjonowanych pokładów głębinowych kopalni. Po uzdatnieniu i dezynfekcji, dostarczana jest mieszkańcom miasta.

I coś jeszcze …

Korzystając z wiedzy, umiejętności i doświadczeń, oferujemy szereg usług dodatkowych, takich jak:

 • projektowanie i wykonawstwo sieci i instalacji cieplnych i wodnych,
 • budowa nowych i modernizacja istniejących źródeł ciepła, węzłów i instalacji cieplnych,
 • dobór urządzeń ciepłowniczych i wodociągowych,
 • uruchamianie instalacji,
 • montaż urządzeń pomiarowych i sterujących (wodomierze, ciepłomierze, itp.),
 • obsługa i serwisowanie urządzeń i instalacji,
 • prowadzenie nadzoru branżowego.