Kontrast
Czcionka

BOK:
+48 32 4576611

SERWIS:
+48 32 7294774,
kom. 785 781 732

System ciepłowniczy Ciepłowni Rydułtowy Sp. z o.o.

Dodatkowe menu rozwiń

Przejdź

System ciepłowniczy Ciepłowni Rydułtowy Sp. z o.o.

Ciepłownia Rydułtowy Sp. z o.o. prowadzi działalność polegającą na wytwarzaniu ciepła oraz jego przesyłaniu i dystrybucji w oparciu o udzielone przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki koncesje:

  • na wytwarzanie ciepła – nr WCC/13/184/U/3/98/RW z dnia 24 sierpnia 1998 r. – ostatnia zmiana: decyzja nr OKA.4110.53.2016.2017.AM z dnia 15 marca 2017 r.,
  • na przesyłanie ciepła i dystrybucję ciepła – nr PCC/12/184/U/3/98/RW z dnia 24 sierpnia 1998 r. – ostatnia zmiana: decyzja nr OKA.4110.58.2016.2017.AMa z dnia 15 marca 2017 r.

Na system ciepłowniczy Ciepłowni Rydułtowy Sp. z o.o. składają się: źródła ciepła, sieci ciepłownicze wraz z przyłączami oraz węzły cieplne.

Wytwarzanie ciepła

Ciepłownia Rydułtowy Sp. z o.o. posiada dwa źródła ciepła.
Podstawowe źródło ciepła, zlokalizowane przy ulicy Leona, z dwoma kotłami WR-25 o mocy zainstalowanej 48,9 MW. W źródle tym  spalany jest miał węglowy z kopalni „Rydułtowy” oraz w specjalnej konstrukcji palniku, o mocy 5,1 MW, gaz kopalniany z odmetanowania kopalni.
Drugie źródło ciepła to kotłownia gazowa zlokalizowana przy ulicy Plebiscytowej, zasilana gazem sieciowym typu E, o mocy zainstalowanej 1,7 MW. Źródło to stanowi rezerwowe zasilanie w ciepło obiektów szpitalnych.
W systemie ciepłowniczym wykorzystywane jest także ciepło odpadowe z układu kogeneracyjnego, należącego do Polskiej Grupy Górniczej S.A.

Przesyłanie i dystrybucja ciepła

Całkowita długość sieci ciepłowniczej Ciepłowni Rydułtowy Sp. z o.o. wynosi ok. 24 km i jest stale rozbudowywana. Sieć ta jest dopuszczona do pracy przy maksymalnym ciśnieniu 1,6 MPa i temperaturze 150°C.
Eksploatowana sieć jest siecią wodną częściowo dwuprzewodową, a częściowo trójprzewodową. Sieć dwuprzewodowa jest eksploatowana przez cały rok. Natomiast sieć trójprzewodowa wykorzystuje rurę parametru stałego przez cały rok, głównie do celów przygotowania ciepłej wody użytkowej, a rurę parametru zmiennego – tylko w sezonie grzewczym, głównie do celów centralnego ogrzewania obiektów i wentylacji.

Ciepło systemowe dostarczane jest do prawie 200 węzłów cieplnych. Są to zarówno węzły indywidualne, jak i grupowe. Ciepłownia Rydułtowy Sp. z o.o. posiada system telemetrii PRO-2000, który pozwala na monitorowanie pracy kluczowych węzłów cieplnych w mieście ze stanowiska dyspozytorskiego.