Kontrast
Czcionka

BOK:
+48 32 4576611

SERWIS:
+48 32 7294774,
kom. 785 781 732

Historia

Dodatkowe menu rozwiń

Przejdź

Historia
Ciepłowni Rydułtowy Sp. z o.o.

Kotłownia Ciepłowni Rydułtowy Sp. z o.o., czyli jej serce, znajduje się w obrębie terenu użytkowanego przez Kopalnię Węgla Kamiennego „Rydułtowy”.
W początkowym okresie istnienia Kopalni przy każdym szybie budowano indywidualne kotłownie parowe, wykorzystywane do napędzania parowych urządzeń kopalnianych. W rejonie dzisiejszej kotłowni działały kotłownie przy szybie Leon I – kotłownia zbudowana w XIX wieku, a następnie przy szybie Leon II – kotłownia powstała w 1927 r. Istniejące wtedy kotłownie wykorzystywano przede wszystkim dla celów przemysłowych (wytwarzanie pary technologicznej). Później zaczęto je modernizować i wykorzystywać do celów ogrzewczych.
Obecnie, wykorzystywana przez Ciepłownię Rydułtowy Sp. z o.o. kotłownia, została zbudowana na początku lat 80-tych ubiegłego stulecia i z pełną, projektowaną ówcześnie mocą, pracuje od 1984 r. Początkowy okres istnienia kotłowni wiązał się głównie z zaspakajaniem potrzeb Kopalni, następnie pobliskich osiedli mieszkaniowych, aż w końcu sieci ciepłowniczej. Rozbudowa kotłowni pozwoliła na zasilenie w ciepło sieciowe znacznej części miasta Rydułtowy. Rekompensując mieszkańcom Miasta uciążliwości swojego funkcjonowania, Kopalnia od wielu dziesiątków lat zajmowała się także dostarczaniem wody do picia poprzez sukcesywnie rozwijaną sieć wodociągową i pozyskiwanie do tego celu wód dołowych.
Od końca 1993 r. funkcje te przejęła od Kopalni Ciepłownia Rydułtowy Sp. z o.o., która dzięki znaczącym modernizacjom kotłowni, urządzeń do wytwarzania i przesyłania ciepła oraz urządzeń do uzdatniania i przesyłania wody do picia, stała się dostawcą ciepła systemowego oraz znaczącym dostawcą wody dla mieszkańców Miasta, placówek użyteczności publicznej, Kopalni i innych zakładów pracy w Mieście.
Ciepłownia Rydułtowy Sp. z o.o. stara się być dobrym partnerem dla lokalnego samorządu i mieszkańców regionu, w którym funkcjonuje, dlatego partneruje licznym lokalnym przedsięwzięciom, zaznacza swój udział w życiu społeczno – kulturalnym regionu oraz wspiera i współtworzy inicjatywy zmierzające do poprawy ochrony środowiska naturalnego.
Spółka uczestniczy w pracach ogólnopolskich organizacji związanych z ciepłownictwem. Jesteśmy członkiem ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie oraz Związku Pracodawców Ciepłownictwa. Aktywnie współpracujemy także z lokalną Izbą Przemysłowo – Handlową Rybnickiego Okręgu Przemysłowego.

Zapraszamy do obejrzenia archiwalnego filmiku z 1941 roku  „Charlotte – GRUBE” (źródło: serwis YouTube), pokazującego fragment historii Kopalni, z której wywodzi się nasza firma i która po dziś dzień jest naszym partnerem gospodarczym. W wielu fragmentach filmu pokazano historyczne obiekty energetyczne ówczesnej Kopalni.