Trwają prace związane z budową nowych kotłowni, które zasilą w ciepło rydułtowski system ciepłowniczy. W miejscu jednego z kotłów węglowych powstaje obecnie nowa instalacja kogeneracyjna składająca się z komory spalania biomasy z kotłem odzysknicowym z olejem termalnym oraz turbogeneratora ORC. Dodatkowo system ciepłowniczy zasilać będzie kotłownia gazowa, która powstaje w nieużytkowanym dotychczas budynku zlokalizowanym nieopodal istniejącej infrastruktury ciepłowniczej.

Poniżej fotorelacja z placów budowy:

Budowa układu kogeneracyjnego – Rydułtowy, ul. Leona 11

Budowa kotłowni gazowej – Rydułtowy, ul. Leona 1 i 3

Prace projektowo-budowlane zmierzające do osiągnięcia przez system ciepłowniczy Ciepłowni Rydułtowy sp. z o.o. statutu systemu efektywnego energetycznie  trwają od kilku lat. Realizacja niniejszych przedsięwzięć inwestycyjnych pozwoli na znaczne ograniczenie emisji CO2 i pyłu z instalacji oraz przyniesie oszczędności zużycia energii pierwotnej. Ponadto, nowe źródła ciepła pozwolą na dywersyfikację paliw wykorzystywanych do wytwarzania ciepła co nie jest bez znaczenia,  szczególnie w czasach ograniczonej dostępności  surowców takich jak węgiel czy gaz. Przedsięwzięcia te umożliwią także elastyczne dostosowanie działań do zmieniających się warunków gospodarczych, racjonalizując koszty prowadzonej działalności oraz zapewniając bezpieczeństwo i pewność dostaw ciepła systemowego do odbiorców.

Projekt pn. „Budowa układu kogeneracyjnego w Ciepłowni Rydułtowy Sp. z o.o. w Rydułtowach” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w ramach działania 2014-2020, priorytet I: zmniejszenie emisyjności gospodarki, działanie: 1.7 kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie województwa śląskiego, poddziałanie: 1.7.3 promowanie wykorzystywania wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii elektrycznej w województwie śląskim.