Czas letni dla Ciepłowników wcale nie jest czasem wakacji i odpoczynku. To okres wzmożonych prac modernizacyjnych i remontowych, ale przede wszystkim tych, związanych z przyłączaniem budynków do sieci ciepłowniczej. W ostatnich latach znacznie zwiększyła się długość sieci na terenie Rydułtów, a co za tym idzie możliwość przyłączenia budynków zlokalizowanych w zasięgu ciepłociągów. Z roku na rok rośnie też liczba Odbiorców ciepła systemowego. Zastosowanie nowych technologii budowy sieci, nowoczesne, wyposażone w automatykę pogodową węzły cieplne, a także bezpieczeństwo i wygoda korzystania z ciepła systemowego sprawiają, że mieszkańcy naszego miasta coraz częściej wybierają to właśnie źródło ogrzewania.

Za wyborem ciepła systemowego przemawiają również działania lokalnego dostawcy ciepła, który rozbudowuje sieci i zapewnia kompleksową realizację prac przyłączeniowych od etapu projektowania, przez uzyskanie wymaganych pozwoleń, wykonanie przyłącza ciepłowniczego, a także dostawę i montaż węzła cieplnego wraz z jego podłączeniem do istniejącej instalacji wewnętrznej w budynku oraz uruchomieniem ogrzewania. Wybierając przyłączenie do sieci ciepłowniczej przyszły Odbiorca ciepła systemowego nie musi podejmować praktycznie żadnych działań w tym zakresie, co w porównaniu z przyłączeniem innych mediów grzewczych, jest zdecydowanym atutem.

Zaletami ciepła systemowego są również:

  • wygoda  – ogrzewanie nie wymaga praktycznie żadnej obsługi, a komfort cieplny zapewnia zabudowana w węźle automatyka pogodowa,
  • bezpieczeństwo – nie istnieje zagrożenie wybuchem, pożarem, czy też zatruciem tlenkiem węgla,
  • ekologia – budynek ogrzewany ciepłem systemowym nie potrzebuje komina, gdyż nie emituje żadnych szkodliwych substancji do atmosfery.

Ponadto warto wspomnieć, że ciepło systemowe pozwala spełnić wymagania Uchwały antysmogowej dla województwa śląskiego nr V/36/1/2017 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 7 kwietnia 2017 r., w myśl której wszystkie kotły, które nie będą spełniać standardu emisyjnego klasy 5 lub wyżej normy PN-EN 303-5:2012, będą musiały być wymienione na inny sposób ogrzewania budynku. Dokonując wyboru źródła ogrzewania budynku warto zatem rozważyć korzystanie z ciepła systemowego.