Stosownie do art. 59 ust. 1 Ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw z dnia 15 września 2022 r., poniżej podajemy wysokości cen odpowiadające średniej cenie wytwarzania ciepła z rekompensatą dla źródeł ciepła Ciepłowni Rydułtowy Sp. z o.o.

Ceny obowiązujące od 1 października 2022 r. (wyliczone na podstawie zmiany taryfy dla ciepła Ciepłowni Rydułtowy Sp. z o.o. zatwierdzonej decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OKA.4210.89.2022.RZ z dnia 31 sierpnia 2022 r.):

Dla odbiorców zakwalifikowanych do grup taryfowych A2-A5 (tj. odbiorcy pobierający ciepło wytworzone w źródle ciepła nr 1 oraz źródle ciepła nr 3):

  • cena ciepła z rekompensatą: 65,59 zł/GJ netto
  • cena za zamówioną moc cieplną z rekompensatą: 213 059,51 zł/MW/rok netto
  • cena nośnika ciepła z rekompensatą: 18,00 zł/m3 netto

Wyliczona średnia cena wytwarzania ciepła dla powyższych źródeł wynosi 103,86 zł / GJ netto i jest wyższa od średniej ceny wytwarzania ciepła z rekompensatą podanej w art. 3 ust. 3 pkt 2 Ustawy o  szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw z dnia 15 września 2022 r., wynoszącej 103,82 zł/GJ netto, w związku z czym w rozliczeniach z odbiorcami, o których mowa w art. 4 ust. 1 w/w ustawy (podmioty uprawnione) stosowane będą ceny z rekompensatą.

Dla odbiorców zakwalifikowanych do grupy taryfowej A6 (tj. odbiorcy pobierający ciepło wytworzone w źródłach ciepła nr 1 i 3 oraz źródle ciepła nr 2):

Wyliczona średnia cena wytwarzania ciepła dla powyższych źródeł wynosi 93,96 zł / GJ netto i jest niższa od średniej ceny wytwarzania ciepła z rekompensatą podanej w art. 3 ust. 3 pkt 2 Ustawy o  szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw z dnia 15 września 2022 r., wynoszącej 103,82 zł/GJ netto, w związku z czym w rozliczeniach z odbiorcami stosowane będą ceny określone w obowiązującej taryfie dla ciepła (tj. bez rekompensaty).

Ceny obowiązujące od 1 listopada 2022 r. (wyliczone na podstawie zmiany taryfy dla ciepła Ciepłowni Rydułtowy Sp. z o.o. zatwierdzonej decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OKA.4210.105.2022.RZ z dnia 12 października 2022 r.):

Dla odbiorców zakwalifikowanych do grup taryfowych A2-A5 (tj. odbiorcy pobierający ciepło wytworzone w źródle ciepła nr 1 oraz źródle ciepła nr 3):

  • cena ciepła z rekompensatą: 81,49 zł/GJ netto
  • cena za zamówioną moc cieplną z rekompensatą: 123 873,70 zł/MW/rok netto
  • cena nośnika ciepła z rekompensatą: 17,89 zł/m3 netto

Wyliczona średnia cena wytwarzania ciepła dla powyższych źródeł wynosi 111,50 zł / GJ netto i jest wyższa od średniej ceny wytwarzania ciepła z rekompensatą podanej w art. 3 ust. 3 pkt 2 Ustawy o  szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw z dnia 15 września 2022 r., wynoszącej 103,82 zł/GJ netto, w związku z czym w rozliczeniach z odbiorcami, o których mowa w art. 4 ust. 1 w/w ustawy (podmioty uprawnione) stosowane będą ceny z rekompensatą.

Dla odbiorców zakwalifikowanych do grupy taryfowej A6 (tj. odbiorcy pobierający ciepło wytworzone w źródłach ciepła nr 1 i 3 oraz źródle ciepła nr 2):

  • cena ciepła z rekompensatą: 84,79 zł/GJ netto
  • cena za zamówioną moc cieplną z rekompensatą: 142 340,33 zł/MW/rok netto
  • cena nośnika ciepła z rekompensatą: 18,97 zł/m3 netto

Wyliczona średnia cena wytwarzania ciepła dla powyższych źródeł wynosi 105,11 zł / GJ netto i jest wyższa od średniej ceny wytwarzania ciepła z rekompensatą podanej w art. 3 ust. 3 pkt 2 Ustawy o  szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw z dnia 15 września 2022 r., wynoszącej 103,82 zł/GJ netto, w związku z czym w rozliczeniach z odbiorcami, o których mowa w art. 4 ust. 1 w/w ustawy (podmioty uprawnione) stosowane będą ceny z rekompensatą.