Informujemy, że współczynnik nakładu nieodnawialnej energii pierwotnej dla systemu ciepłowniczego Ciepłowni Rydułtowy Sp. z o.o. za rok 2022 wyniósł:

WPc = 1,72

Biorąc pod uwagę realizowane obecnie inwestycje zmierzające do zmiany paliw i źródeł energii wykorzystywanych w naszym systemie ciepłowniczym przewiduje się sukcesywny spadek współczynnik wPc , który docelowo w roku 2024 powinien osiągnąć wartość 0,42.