W związku ze zmianami w zakresie obowiązujących przepisów prawnych regulujących zasady i warunki zaopatrzenia i użytkowania ciepła systemowego, w szczególności zmianą Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne oraz wydanych na jej podstawie rozporządzeń wykonawczych, nastąpiła konieczność zmiany obowiązującego dotychczas „Regulaminu dostarczania ciepła” z lipca 2012 r.

W dniu 20 lipca 2023 r. Uchwałą Zarządu Ciepłowni Rydułtowy Sp. z o.o. został przyjęty nowy „Regulamin dostarczania ciepła systemowego” – lipiec 2023 r., który będzie obowiązywać od 1 września 2023 r.

Nowy “Regulamin dostarczania ciepła systemowego” wkrótce zostanie przekazany Odbiorcom ciepła, a jego treść już teraz można pobrać z zakładki “Do pobrania”.