Ciepłownia Rydułtowy Sp. z o.o. informuje, że ogłosiła przetarg nieograniczony na zadanie pn. „Budowa układu kogeneracyjnego w Ciepłowni Rydułtowy Sp. z o.o. w Rydułtowach”.

Szczegóły znajdują się na platformie zakupowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/cieplownia_rydultowy/proceedings