Informujemy, że rozpoczęliśmy roboty budowlane związane z rozbiórką budynków zlokalizowanych przy ul. Leona 1 i 3 w Rydułtowach. Budynki nigdy nieużytkowanej rozdzielni elektrycznej wybudowanej przez KWK Rydułtowy, które od pewnego czasu stanowią własność Ciepłowni Rydułtowy Sp. z o.o. wreszcie zostaną zagospodarowane. Mamy nadzieję, że już niedługo zaskoczymy Was nowym wyglądem tych budynków…. Tymczasem, wracamy do pracy….