W ramach kontroli jakości przeprowadzono badania fizyczne, chemiczne oraz mikrobiologiczne wody wodociągowej przeznaczonej do spożycia przez ludzi, dostarczanej przez Ciepłownię Rydułtowy Sp. z o.o. Udostępniamy wyniki przeprowadzonych badań.

Wyniki badań wody:

Sprawozdanie z badań nr: 2688/05/2020/F/1
Sprawozdanie z badań nr: 2688/05/2020/M/1