Informujemy, iż w dn. 14.03.2021r. została podpisana umowa z firmą VAS Energy Systems International GmbH z siedzibą w Austrii na zadanie pn.: „Budowa układu kogeneracyjnego w Ciepłowni Rydułtowy Sp. z o.o. w Rydułtowach”. Roboty realizowane będą w systemie zaprojektuj i wybuduj. Jednostka kogeneracyjna składać się będzie z kotła na biomasę o mocy w paliwie 8,0 MW, turbiny ORC o mocy elektrycznej 1,3 MW i instalacji cieplnej o mocy 5,3 MW. Wytwarzać zatem będziemy energię elektryczną i ciepło w wysokosprawnej kogeneracji. Produkcja ciepła w instalacji kogeneracyjnej zastąpi znaczną część produkcji ciepła wytwarzanego dotąd w kotłach opalanych węglem kamiennym, co pozwoli na zmniejszenie emisji COi pozostałych zanieczyszczeń do atmosfery. Biomasa uznawana jest za paliwo „zeroemisyjne”. Planowany termin zakończenia inwestycji to grudzień 2022.