Informujemy, że od 1 lutego 2024 r. ulega zmianie Cennik usług dodatkowych Ciepłowni Rydułtowy Sp. z o.o. Nowy cennik zastąpi dotychczas stosowany Cennik usług dodatkowych Ciepłowni Rydułtowy Sp. z o. o., który obowiązywał od 1 stycznia 2023 r.

Informacje o aktualnych cenach usług dodatkowych zostały opublikowane w zakładce Cenniki.