Informujemy, że od 1 stycznia 2022 r. ulega zmianie Cennik usług dodatkowych Ciepłowni Rydułtowy Sp. z o.o. Nowy cennik zastąpi dotychczas stosowany Cennik usług dodatkowych Ciepłowni Rydułtowy Sp. z o. o., który obowiązywał od 1 stycznia 2020 r.

Informacje o aktualnych cenach usług dodatkowych zostały opublikowane w zakładce Cenniki.