Informujemy, że Uchwałą nr XI/44/2021 Zgromadzenia Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Wodzisławiu Śląskim z dnia 2 września 2021 r. został zmieniony Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązujący na terenie działania Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim. Zmiana Regulaminu została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z dnia 6 września 2021 r., poz. 5757 i wejdzie w życie 21 września 2021 r. (tj. po upływie 14 dni od ogłoszenia).

Treść obowiązującego Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie działania Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim oraz jego Zmianę zamieszczono w zakładce Do pobrania/Regulamin dostarczania wody.