Ciepłownia Rydułtowy sp. z o.o. informuje, że Prezes Urzędu Regulacji Energetyki decyzją nr OKA.4210.114.2021.RZ z dnia 11 lutego 2022 r. zatwierdził zmianę taryfy dla ciepła Ciepłowni Rydułtowy sp. z o.o. Nowe ceny i stawki opłat obowiązywać będą od 1 marca 2022 r. Zmiana taryfy dla ciepła została opublikowana w Biuletynie Branżowym Urzędu Regulacji Energetyki nr 90 z dnia 11 lutego 2022 r.

Zmiana taryfy dla ciepła zatwierdzona Decyzją Prezesa URE
z dnia 11 lutego 2022 r. nr OKA.4210.114.2021.RZ
opublikowana w Biuletynie URE nr 90 z dnia 11 lutego 2022 r.
wprowadzona do stosowania od 1 marca 2022 r.