Ciepłownia Rydułtowy sp. z o.o. informuje, że Prezes Urzędu Regulacji Energetyki decyzją nr OKA.4210.89.2022.RZ z dnia 31 sierpnia 2022 r. zatwierdził zmianę taryfy dla ciepła Ciepłowni Rydułtowy sp. z o.o. Nowe ceny i stawki opłat obowiązywać będą od 15 września 2022 r. Zmiana taryfy dla ciepła została opublikowana w Biuletynie Branżowym Urzędu Regulacji Energetyki nr 553 z dnia 31 sierpnia 2022 r.

Zmiana taryfy dla ciepła zatwierdzona Decyzją Prezesa URE
z dnia 31 sierpnia 2022 r. nr OKA.4210.89.2022.RZ
opublikowana w Biuletynie URE nr 553 z dnia 31 sierpnia 2022 r.
wprowadzona do stosowania od 15 września 2022 r.