Ciepłownia Rydułtowy sp. z o.o. informuje, że Prezes Urzędu Regulacji Energetyki decyzją nr OKA.4210.35.2021.PS z dnia 25 maja 2021 r. zatwierdził zmianę taryfy dla ciepła Ciepłowni Rydułtowy sp. z o.o. Nowe ceny i stawki opłat obowiązywać będą od 10 czerwca 2021 r. Zmiana taryfy dla ciepła została opublikowana w Biuletynie Branżowym Urzędu Regulacji Energetyki nr 158 z dnia 26 maja 2021 r.

Zmiana taryfy dla ciepła zatwierdzona Decyzją Prezesa URE
z dnia 25 maja 2021 r. nr OKA.4210.35.2021.PS
wprowadzona do stosowania od 10.06.2021r.