Realizacja robót budowlanych związanych z przebudową budynków zlokalizowanych w Rydułtowach przy ul. Leona 1 i 3 trwa… Mamy nadzieję, że już niedługo w miejscu nigdy nieużytkowanej rozdzielni elektrycznej powstanie nowoczesna kotłownia gazowa o mocy 16 MW, opalana gazem LPG. Poniżej przedstawiamy wstępną wizualizację budynków.

Budowa kotłowni gazowej nie dzieje się jednak bez przyczyny.

14.03.2021 r. Ciepłownia Rydułtowy Sp. z o.o. zawarła umowę z Wykonawcą zadania pn.: „Budowa układu kogeneracyjnego w Ciepłowni Rydułtowy Sp. z o.o. w Rydułtowach”, o czym pisaliśmy w informacji z 19.03.2021r. W związku z tym, że nowa jednostka kogeneracyjna zlokalizowana zostanie w miejscu starego kotła węglowego WR25, który do tej pory wspomagał system ciepłowniczy w momentach szczytowego zapotrzebowania na ciepło, konieczne jest zastąpienie tego kotła nową szczytową i ekologiczną kotłownią, która powstanie właśnie w budynkach przy ul. Leona 1 i 3 w Rydułtowach, w nieużytkowanej rozdzielni elektrycznej.

Mamy nadzieję, że już w sezonie zimowym 2022/2023 r. będziemy zasilać nasze miasto w ciepło wytwarzane przez nowe, ekologiczne źródła ciepła.

Zmieniamy się dla Was!