Informujemy, że ceny i stawki opłat za ciepło stosowane przez Ciepłownię Rydułtowy Sp. z o.o.
od 1 listopada 2022 r. nie ulegają zmianie.

W związku z nowelizacją Ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. z 2023 r., poz. 295) informujemy, że średnia cena wytwarzania ciepła z rekompensatą, o której mowa w art. 3 ust. 3 w/w ustawy, powiększona o średnią stawkę opłat za usługi przesyłowe w systemie ciepłowniczym Ciepłowni Rydułtowy Sp. z o.o. jest ceną najniższą w myśl art. 3a ust. 4 ustawy, a co za tym idzie, od 1 marca 2023 r. w rozliczeniach z odbiorcami, o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy, stosowane będą dotychczasowe, tj. obowiązujące od 1 listopada 2022 r., ceny ciepła z rekompensatą (których wysokość została podana w informacji z 17 października 2022 r.) oraz stawki opłat przesyłowych zawarte w zmianie taryfy dla ciepła zatwierdzonej Decyzją Prezesa URE z dnia 12 października 2022 r. nr OKA.4210.105.2022.RZ (których wysokość została podana w informacji z 14 października 2022 r.).

Ustawa z dnia 8 lutego 2023 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2023 r., poz. 295)

„Ceny ciepła dla odbiorców. Jest nowa ustawa”, Magazyn Ciepła Systemowego