Kontrast
Czcionka

BOK:
+48 32 4576611

SERWIS:
+48 32 7294774,
kom. 785 781 732

Audyty energetyczne

Dodatkowe menu rozwiń

Przejdź


Audyty energetyczne

Audyt energetyczny, czyli „garnitur na miarę” dla Twojego domu.
Uszyj go u dobrego krawca.

Chcesz się dowiedzieć jak najskuteczniej ograniczyć zużycie ciepła w Twoim budynku?
Chcesz poznać, co trzeba zrobić, aby koszty ogrzewania Twojego domu były znacznie niższe?


Straty ciepła w budynku jednorodzinnym, wolnostojącym

Nasi energetycy udzielają porad na temat gospodarki energetycznej gospodarstw domowych.
Zużycie ciepła może być niższe. Wiąże się ze stanem technicznym budynków mieszkalnych w zakresie izolacji termicznej. Wiele budynków, które zaopatrują się w ciepło z sieci, zbudowanych przed 1975 rokiem, powstało w technologii, gdzie termoizolacji nie łączono ze standardem energetycznym. Znaczne obniżenie zapotrzebowania na ciepło takich budynków wiąże się z termorenowacją, dotyczącą zwłaszcza ścian zewnętrznych, okien i stropodachów. Jednak renowacja jest kosztowna i właścicieli często nie stać by ponieść samodzielnie ten wydatek. Propozycją przełamania impasu stała się obowiązująca od stycznia 1999 r. „Ustawa o wspieraniu przedsięwzięć termomodernizacyjnych”, która ma za zadanie wspomóc inwestora w tej sytuacji. Traktuje ona o inwestycjach termomodernizacyjnych, audycie energetycznym oraz warunkach korzystania z premii a także o tworzeniu Funduszu Termomodernizacji i dysponowaniu jego środkami. Głównym efektem działania Ustawy jest możliwość korzystania z premii termomodernizacyjnej wynoszącej 25% uzyskanego kredytu. To pierwszy krok. Następne leżą po stronie właściciela, który może zorientować się, czy przedsięwzięcie termomodernizacyjne mu się opłaci. Która inwestycja zwróci mu się najszybciej, która jest najważniejsza w jego przypadku, która zaowocuje największym efektem energetycznym na początek. To rozeznanie daje audyt energetyczny.
Udzielamy porad, które poprzedzają audyty energetyczne. Zapraszamy do skorzystania z audytu, czyli ze zgromadzenia jak najwięcej informacji i środków dowodowych na to, jaka droga jest najkorzystniejsza dla ograniczenia zużycia ciepła, a w efekcie tego, jaka droga wiedzie do niższej ceny za komfort ciepła. Pomagamy w pierwszych poczynaniach zmierzających do zmniejszenia kosztów ogrzewania, udzielając porad na temat gospodarki energetycznej.

  • Dokonujemy wstępnej analizy aktualnego stanu budynku, innymi słowy zbieramy informacje o danych technicznych budynku, określamy koszty ogrzewania w warunkach średnich, porównujemy je z wydatkami jakie ponosi właściciel, przeglądamy sprawność systemu ogrzewania, która zależy od tego, jakie jest źródło ciepła, czy jest efektywnie wykorzystywane, gdzie są umieszczone grzejniki, jak są wielkie, w jaki sposób reguluje się system grzewczy, gdzie powstają straty przy przesyle ciepła.

Kolejne kroki w audycie energetycznym wymagają już zlecenia przez klienta prac szczegółowych. Wówczas:

  • Wykonujemy na zlecenie zdecydowanym na skonkretyzowanie i szczegółowy bilans zysków i strat dokładne obliczenia zużycia energii, optymalne dla domostwa o konkretnych parametrach, na podstawie projektu, obmiarów, badań, ustalania orientacji efektu szklarniowego, innych dodatkowych źródeł ciepła takich jak kuchenka gazowa, elektryczna itp. W ten sposób otrzymujemy informację o właściwościach termoizolacyjnych ścian, stropodachu, podłogi na gruncie, okien i drzwi zewnętrznych, rodzaju i stanu technicznego systemu wentylacji.
  • Analizujemy możliwe usprawnienia, a także obliczamy oszczędności, jakie wynikają z ich wprowadzenia. Dzięki tym obliczeniom określamy nie tylko koszty, ale i zyski, jakie przyniosą usprawnienia energetyczne. Innymi słowy uwzględniamy życzenia inwestora, któremu może zależeć albo na najwyższej rentowności, albo na najkrótszym okresie zwrotu. (patrz: rys.)
  • Określamy najkorzystniejszą kolejność inwestycji, po ustaleniu, które z działań są opłacalne. Trzeba tutaj powiedzieć, że ten etap audytu jest niezwykle ważny, ponieważ łączenie kolejnych działań zapewnia osiąganie celu. Audyt może zapobiec działaniom „nie w porę” tak, by np. ograniczenie strat energii przez przegrody, czyli ocieplenie ścian nie prowadziło tylko do podwyższenia temperatury w pomieszczeniu i do usuwania nadmiaru ciepła przez otwieranie okien. Inwestor musi wiedzieć, że ten ogromny wydatek może nie przynieść spodziewanych efektów, jeśli nie zapewni np. regulacji dostarczanej ilości ciepła.

Szczegółowych informacji udziela inżynier energetyk:
pon.-pt.: 6:00 – 14:00, a także w innych uzgodnionych terminach
tel. +48 32 7294428